Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannossa aletaan hyödyntämään jätevedenpuhdistamon hukkalämpöjä

Loimua Oy investoi noin 10 miljoonaa euroa lämmön talteenotto- ja lämpöpumppulaitteistoon ja ryhtyy yhdessä Hämeenlinnan Seudun Veden kanssa tuottamaan kaukolämpöä Paroisten jätevedenpuhdistamon jäteveden lämmöllä. Jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavaan kokonaisuuteen kuuluu…