Avoin työpaikka: Alueinsinööri

Avoin työpaikka: Alueinsinööri

28.02.2024

Nykyisen putkimestarin siirtyessä yhtiön verkostopäälliköksi etsimme joukkoomme Akaan toimipisteeseemme

 

ALUEINSINÖÖRIÄ, vakituiseen työsuhteeseen

 

Alueinsinööri toimii HS-Veden Akaan toimipisteen esihenkilönä ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Alueinsinööri toimii verkostopäällikön alaisuudessa. HS-Veden tukikohdat sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Akaassa. Akaan toimipisteessä on 5 verkostoasentajaa (verkostoyksikkö) ja 3 laitosmiestä (laitosyksikkö).

 

Alueinsinöörin keskeiset tehtävät ja vastuualueet:

Verkostoyksikön asiat
  • verkostoalueensa uudisrakentamisen ja saneerauksen valvonta ja rakennuttaminen
  • Akaan alueen putkiverkostojen kunnossapidosta vastaaminen
  • liittyjien palvelutehtävät
  • esihenkilötehtävät
  • verkostokunnossapidon toimintaprosessien kehittäminen
Akaan toimipisteen yhteiset asiat
  • yhtiön toimintaohjeiden noudattamisen valvonta
  • lähiesihenkilötehtävät (työtehtävien ohjaus yksikön esihenkilöiltä)
  • toimitilan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä kiinteistönhoidon ohjaus

 

Odotamme sinulta vähintään insinöörin, teknikon tai rakennusmestarin tutkintoa (esim. infra, yhdyskuntatekniikka tai vastaava), vähintään kolmen vuoden kokemusta vesihuoltoalan tehtävistä. Sinulla on hyvät valmiudet nykyaikaisten tietojärjestelmien käyttämiseen ja ymmärrät niiden merkityksen toimintojen kehittämisessä. Esihenkilötehtävät ja asiakasrajapinnassa toimiminen edellyttävät asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työ edellyttää itsenäistä liikkumista, joten ajokortti ja oma auto on välttämätön. Tehtävään valittavalta odotetaan tarvittaessa sitoutumista osallistumaan yhtiön varallaoloryhmään. Valitun henkilön osalta tullaan tekemään suppea turvallisuusselvitys koeaikana. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tarjoamme näköalapaikan arvostetussa yhtiössä, osaavan ja motivoituneen henkilöstön sekä kehitysmyönteisen ilmapiirin. Lisätietoja antaa verkostopäällikkö (1.3.2024 alkaen toimitusjohtaja) Ari Kaunisto, puh. 03 621 3721 (4.3.2024 alkaen 03 621 2280) ja verkostopäällikkö Jarno Hupanen, puh 03 621 3148.

Hakemukset ainoastaan tämän linkin kautta.

Sähköpostilla emme ota vastaan hakemuksia. Haku päättyy 17.3.2024. Tämän tehtävän hakuprosessi sisältää soveltuvuusarvioinnin siihen valituilta hakijoilta.