Aulangon P24 painejätevesiviemärin saneeraus

Vesihuoltoverkon toimintavarmuuden takaamiseksi HS-Vesi uusii saneerauksen tarpeessa olevan runkovesijohdon, runkojätevesiviemärin ja hulevesiviemärin Härkiluhdankujalla ja painevesiviemärin vesistössä Härkiluhdankujan päästä Aulangon puolelle.

HS-Vesi saneeraa vesihuoltoa ja hulevettä Härkiluhdankujalla sekä paineviemäriä Vanajaveden alitse Aulangolle. Härkiluhdankujan vesihuolto uusitaan perinteisesti auki kaivamalla, mutta vesistönalitus Aulangolle uusitaan suuntaporaamalla. Aulangon puolella suoritetaan aukikaivuuta ranta-alueella sijaitsevalle pumppaamolle.

Kilpailutuksen perusteella hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Lakeuden Maanrakennus Oy.

 

Urakka-aika

6.2. – 31.7.2023

 

Tilapäisjärjestelyt

Työstä aiheutuu ajoittaista meluhaittaa ja vedenjakelukatkoksia, joista urakoitsija tiedottaa etukäteen.

HS-Vesi pahoittelee työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa HS-Veden työmaainsinööri Annukka Soinola 03 621 2705, annukka.soinola@hsvesi.fi

Urakoitsijana toimii Lakeuden Maanrakennus Oy,
vastaava työnjohtaja Tommi Keso 0400 901 646, tommi.keso@lakeudenmaanrakennus.fi,
ja vk 10 alkaen Jouni Heikkilä 040 662 4485, jouni.heikkila@lakeudenmaanrakennus.fi