Evontien vesihuollon saneeraus, Lammi

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy saneeraa kunnallistekniikkaa Evontiellä touko-elokuussa 2022.

Vesihuoltoverkon toimintavarmuuden takaamiseksi HS-Vesi uusii saneerauksen tarpeessa olevan runkovesijohdon auki kaivamalla Evontiellä noin 800 metriä sekä Hakkalantien loppupäässä aukikaivamattomalla menetelmällä noin 100 metriä. Jäteveden runkoviemäriä uusitaan Evontiellä noin 800 metriä ja Ormajärventien loppupäässä noin 100 metriä niillä osuuksilla, joissa runkoviemärin materiaali on betoni.

Työ toteutetaan pääosin sujuttamalla vanhan putken sisään uusi muoviviemäri. Muutamilla osuuksilla saneeraus tehdään auki kaivaen.

 

Urakka-aika

5/2022 – 8/2022

 

Tilapäisjärjestelyt

Työstä aiheutuu ajoittaista haittaa asukkaille liikennejärjestelyiden, melun ja vesikatkojen muodossa, joista urakoitsija tiedottaa erikseen.

Evontie tullaan muuttamaan liikennevalojärjestelyin yksikaistaiseksi. Toinen ajorata jää kevyenliikenteen kulkua varten ja se erotetaan ajoneuvoista aitaamalla. Liikennejärjestelyt tehdään vaiheittain kaivuun mukana. Pyydämme huomioimaan, että liittyminen kiinteistöiltä Evontielle vain ohiajavan liikenteen suuntaisesti, silloin kun kohdallanne on liikennevalo-ohjattu järjestely!

Vesijohdon saneerauksen myötä urakoitsija rakentaa väliaikaisen vedenjakeluverkon alueelle pintavetoina. He ottavat yhteyttä kiinteistöjen omistajiin ensisijaisesti puhelimitse ja sopivat käynnin kiinteistön vesimittaritilaan. Vesimittari poistetaan ja tilalle kytketään väliaikaisen vedenjakelujohdon pää.

HS-Vesi pahoittelee työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa

HS-Veden valvoja kohteessa toimii Annukka Soinola, annukka.soinola@hsvesi.fi  03 621 3705

(27.6.–15.7. Miika Laakso miika.laakso@hsvesi.fi  03 621 3149)

Urakoitsijana kohteessa toimii Maanrakennus Jalo Oy, vastaavana työn johtajana toimii Karri Lehto, karri.lehto@jalooy.fi  040 844 9221.


Lue lisää