Lammin tuloviemärin ja vesijohdon saneeraus

Lammin tuloviemärin ja vesijohdon saneeraus

HS-Vesi saneeraa Lammin taajamassa sijaitsevan alueen pääviemärin välillä Vääksytie – Niippalantie, noin 1100 metrin matkalta. Samassa yhteydessä saneerataan jakeluvesijohtoa noin 300 metrin matkalta välillä Vääksytie – Häkylätie. Saneeraustyöt suoritetaan pääosin kaivamattomilla menetelmillä. Osa urakka-alueesta toteutetaan aukikaivulla. Kiinteistöjä joita saneeraus koskee, on tiedotettu kirjeitse. Urakka on kilpailutusvaiheessa. Toteutusaikataulu on 3/2021-6/2021.