Teerentien metsälinjan jätevesiviemärin saneeraus

HS-Vesi rakennuttaa ”Teerentien metsälinjan jätevesiviemärin saneeraus” -kokonaisurakan, joka sisältää urakkakohteen nykyisen jätevesiviemärin ja -kaivojen saneeraamisen.

Urakkaan kuuluvat rakennuskohteet sijaitsevat Hämeenlinnan Lintumäen kaupunginosassa.

Koko saneeraushankkeen laajuus kattaa nykyisen jätevesiverkoston saneeraamisen n. 300 m matkalta, 200 metriä sukkasujuttamalla ja 100 metriä auki kaivaen osittain uuteen sijaintiin.

 

Urakka-aika

1/2023 – 5/2023

 

Tilapäisjärjestelyt

Työstä aiheutuu työmaaliikennettä Teerentiellä sekä meluhaittaa lähialueen asukkaille.

HS-Vesi pahoittelee työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa

Miika Laakso, miika.laakso@hsvesi.fi , 03 621 3149

Toni Hakala, Vision Infra Oy, 050 313 1994