Voutila, Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy saneeraavat kunnallistekniikkaa Voutilan asevelikylässä Härmiäläntiellä, Asevelitiellä, Metsä-Rydöntiellä, Mäenalustantiellä ja Revontiellä.

Vesihuoltoverkon toimintavarmuuden takaamiseksi HS-Vesi uusii kadun saneerauksen yhteydessä saneerauksen tarpeessa olevan runkovesijohdon Asevelitiellä sekä Mäenalustantiellä, Härmiäläntien ja Asevelitien välisen osuuden. Mäenalustantien alkupäässä uusitaan jäteveden runkoviemäri. Saneeraustyössä alueen hulevesiviemäröintiä täydennetään rakentamalla huleveden runkolinjaa.

Kilpailutuksen perusteella hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Vision Infra Oy.

 

Urakka-aika

4/2022 – 10/2022.

 

Tilapäisjärjestelyt

Työstä aiheutuu ajoittaista haittaa asukkaille liikennejärjestelyiden, melun ja vesikatkojen muodossa, joista urakoitsija tiedottaa erikseen. HS-Vesi pahoittelee työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa
HS-Veden valvoja Annukka Soinola, annukka.soinola@hsvesi.fi tai puhelimitse 03 621 2705
Visio Infra Oy:n työnjohtaja Pasi Pulkki, pasi.pulkki@visioninfra.fi tai puhelimitse 050 477 1433


Lue lisää