Näin luet laskua (vanha laskupohja)

HS-Veden asiakkaat saavat vuosittain neljä laskua. Kolme niistä on arviolaskuja ja yksi tasauslasku, joka perustuu asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukemaan. Tasauslaskulla laskutetaan myös arvion osuutta luennan jälkeiselle ajalle, koska laskutusjakso on joka laskussa noin kolme kuukautta.

lasku

1
TIETORUUTU
 • Laskunumero, jota tarvitset, kun sinulla on jotain
  kysyttävää laskusta.
 • Sopimusnumero on käyttösopimuksesi numero.
 • Asiakasnumerolla löytyvät kaikki perustietosi.
 • Jokaisella vesimittarilla on oma yksilöity
  mittarinumero.
 • Jokainen käyttöpaikka on numeroitu. Kun ilmoitat
  esim. vesimittarin lukeman, niin kerro silloin
  käyttöpaikkasi numero
2
LASKUN AIKAVÄLI

Aikaväli, jota arvio- tai tasauslaskutus koskee.

3
ARVONLISÄVERO

Laskun summaan lisätään aina voimassaoleva arvonlisävero (1.1.2013 alkaen 24 %).

HUOM! Laskun kääntöpuolella olevissa erittelyissä summat ovat ilman arvonlisäveroa.

4
LASKUN ARVONLISÄVEROLLINEN LOPPUSUMMA
5
LASKUN KÄÄNTÖPUOLI

lasku2

Arviolaskussa: Vuosiennuste (vuosiarvio) perustuu aiempaan kulutukseen. Uusilla liittyjillä vuosikulutus arvioidaan henkilömäärän mukaan, koska aiempaa kulutushistoriaa ei ole.

Tasauslaskussa: Lukematiedot -kohdasta näet edellisen vesimittarin luentapäivän ja lukeman sekä uusimman luentapäivän ja lukeman. Tasauslasku perustuu näiden lukemien erotukseen.

6

Arviolaskussa: Arviolaskussa laskutetaan laskutuskauden perusmaksut sekä arvion mukaiset veden ja jäteveden käyttömaksut.

Tasauslaskussa: Perusmaksut luentavälille jaettuna voimassa olevan hinnan mukaisiin ajanjaksoihin.

7
...11 (tasauslaskussa lisäksi)

7. Vesimittarin lukemien mukaiset veden ja jäteveden
käyttömaksut (tasausosuus)

8. Vuosikulutusarvion mukainen hyvitetty arviolaskutus (arviolaskutusosuus)

9. Tasauksen ja arviolaskutuksen erotuksen mukaan lasketaan tasausosuus sen mukaan, onko todellinen käyttö ollut suurempaa tai pienempää kuin arvioitu käyttö.

10. Vuosiennuste (vuosiarvio) perustuu aiempaan kulutukseen. Uusilla liittyjillä vuosikulutus arvioidaan henkilömäärän mukaan, koska aiempaa kulutushistoriaa ei ole.

11. Vesimittarin luentapäivän ja laskutuskauden viimeisen päivän välinen arvio-osuus.