Merventie ja Viertotie, vesihuollon saneeraus 2023

 

HS-Vesi saneeraa vesihuoltoa Merventiellä välillä Koulututie–Urheilukentäntie sekä Viertotiellä välillä Merventie–Urheilukentäntie.

Urakka sisältää Merventien ja Viertotien nykyisen vesijohto- ja jätevesiverkoston saneeraamisen noin 430 metrin matkalta aukikaivaen. Lisäksi noin 140 m vesijohtoverkostosta saneerataan pakkosujuttaen kahdessa osassa.

Kilpailutuksen perusteella hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu RTA-yhtiöt Oy.

 

Urakka-aika

2.5.2023–29.9.2023

 

Tilapäisjärjestelyt

Työt aiheuttavat haittaa alueen liikenteelle kaduilla ja kiinteistöille. Kulku kiinteistöille pyritään mahdollistamaan, mutta tähän saattaa tulla lyhyitä katkoja, joista urakoitsija tiedottaa etukäteen ko. kiinteistöjä.

Saneerauksen aikana viemäröinti toimii keskeytyksittä, mutta vedenjakeluun aiheutuu lyhyitä katkoja, joista tiedotetaan kiinteistöjä etukäteen.

Kiinteistöt, jotka sijaitsevat vesijohdon saneerausalueella, tullaan työnaikaisesti liittämään väliaikaiseen vedenjakeluun. Liitos tehdään ensisijaisesti kiinteistön vesimittarille.

Huomioittehan, että mahdollisista suunnittelemattomista häiriöistä tiedotamme tekstiviestipalvelulla.

HS-Vesi pahoittelee työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa

HS-Vesi, Annukka Soinola, 03 621 2705, annukka.soinola@hsvesi.fi

RTA-Yhtiöt, Mika Spets, 050 456 7834, mika.spets@rta-yhtiot.fi