Ahveniston tekopohjavesilaitos

Ahveniston tekopohjavesilaitos sijaitsee Hämeenlinnassa. Laitos on toiminut paikalla vuodesta 1910 lähtien. Vesiprosessia ja sen mukana laitosta on rakennettu uudelleen useasti tarpeen mukaan. Edelliset suuret saneeraukset tehtiin 1980-luvun alussa ja 2014.

Järvivettä pumpataan Alajärvestä Ahveniston harjuun sadetuksen ja/tai kolmen imeytysaltaan kautta. Ahveniston vesilaitos pumppaa harjussa suodattuneen tekopohjaveden käyttöönsä siiviläputkikaivojen kautta. Kaivoja on yhteensä kahdeksan, joista pumpattu vesi voidaan johtaa kahdessa putkessa laitokselle. Pumpattu vesimäärä vuonna 2016 oli 2 958 080 m3.

Veden käsittelyprosessi alkaa pH:n säädöllä, missä käytetään sammutettua kalkkia. Sen jälkeen vesi pumpataan ilmastustorneihin, joissa rauta hapettuu ja voidaan erottaa hiekkasuodattimissa, mihin vesi johdetaan seuraavaksi. Seuraavaksi annostellaan desinfiointikemikaaleista toinen, natriumhypokloriitti, ja vesi virtaa alavesisäiliöihin. Sieltä vesi pumpataan vesijohtoverkkoon, mukaan annostellaan ammoniumsulfaatti ja ultraviolettisäteilyn avulla tehty desinfiointi päättää käsittelyn.

Ahveniston laitoksella tekopohjaveden osuus on 60 % koko pohjaveden kapasiteetista.