Hakonummen pohjavesilaitos

Hakonummen pohjavesilaitos sijaitsee Rengossa Kaloisten kylässä. Laitos on rakennettu vuonna 2001.

Raakavesi laitokselle pumpataan kahdesta siiviläputkikaivosta. Veden laatu on hyvä. Laitoksen pumppaama talousveden määrä vuonna 2016 oli 95 505 m3. Vedenjakelua varten on kaksi muovista runkojohtoa. Toinen, pituudeltaan 14.5 km, syöttää talousveden pohjavesilaitoksen viereisille talouksille ja toinen, pituudeltaan noin 16 km, Rengon kirkonkylään.

Hakonummen pohjavesilaitoksella raakaveden pH:n säätöön käytetään kalkkikivirouheella täytettyjä alkalointialtaita, joissa veden pH nousee tasolle 7.8–8.0. Ennen vesijohtoverkostoon pumppaamista talousvesi UV-desinfioidaan. Lisäksi lähtevä vesi voidaan tarvittaessa desinfioida natriumhypokloriitilla.