Hauhon pohjavesilaitos

Hauhon pohjavesilaitos sijaitsee Vuorenselkä järven rannassa. Laitos on rakennettu vuonna 1969 ja laajennettu vuonna 1977. Vesi otetaan yhdestä rengaskaivosta.

Vedenkäsittelynä on pH:n säätö lipeän avulla tasolle 7.4–7.6 ja lähtevän veden UV-desinfiointi. Lisäksi laitoksella on valmius veden desinfioimiseen natriumhypokloriitilla.

Veden laatu on hyvä. Laitoksen pumppaama vesimäärä vuonna 2016 oli 85 399 m3.