Isomäen pohjavesilaitos

Isomäen pohjavesilaitos sijaitsee Rengon kirkonkylässä. Laitos on rakennettu vuonna 1978 ja nykyään se toimii varalaitoksena.

Pohjavesi pumpataan vedenottamolle siiviläputkikaivosta. Talousvettä pumpattiin vuonna 2016 laitokselta 6 186 m3. Laitoksella veden mikrobiologinen laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla. Lisäksi tarvittaessa vesi voidaan desinfioida natriumhypokloriitilla.