Kalkkosen vedenkäsittelylaitos

Kalkkosen vedenkäsittelylaitos sijaitsee Hattulassa Lehijärven rannalla. Ensimmäinen pohjavesilaitos paikalle rakennettiin 1976, samalla tehtiin kaksi siiviläputkikaivoa tontin järvenpuoleiselle sivulle. Nykyisin käytössä oleva laitos on rakennettu vuonna 1991 ja vesi laitokselle tulee Marttaristin siiviläputkikaivolta. Kaivo sijaitsee n. 4 km päässä vedenkäsittelylaitoksesta.

Kalkkosen vedenkäsittelylaitoksen raakavesi alkaloidaan lipeällä, jolloin saadaan veden pH nousemaan suunnilleen arvoon 7.8. Veden mikrobiologisen laadun turvaamiseksi vesi UV-desinfioidaan ennen johtamista vesijohtoverkostoon. Veteen voidaan lisätä myös natriumhypokloriittia (NaClO 10 %), jos tarvetta ilmenee. Vuonna 2016 laitokselta on pumpattu vettä 148 412 m3.