Kylmälahden pohjavesilaitos

Kylmälahden pohjavesilaitos sijaitsee Hämeenlinnassa Hattelmalan–Miemalan harjun läheisyydessä.

Laitos on ollut käytössä vuodesta 1969. Vuonna 2006 laitoksella tehtiin täydellinen peruskorjaus. Entinen lipeäalkalointi vaihdettiin ilma-alkalointiin.

Raakavetensä laitos saa tällä hetkellä viidestä siiviläputkikaivosta. Laitokselta pumpattiin talousvettä 1 616 834 m3 vuonna 2016.

Kylmälahden laitoksessa raakavedestä poistetaan hiilidioksidia ilmastustornien avulla. Hiilidioksidin poistuminen nostaa raakaveden pH:n arvoon 7,8–7.9. Ennen verkostoon pumppaamista vesi desinfioidaan klooriamiinilla eli veteen lisätään natriumhypokloriittia ja ammoniunsulfaattia, joilla varmistetaan veden mikrobiologisen laadun säilyminen myös verkostoissa. Lisäksi laitoksella vesi UV-desinfioidaan ennen verkostoon johtamista.