Lammin pohjavesilaitos

Lammin kirkonkylän vedenottamo sijaitsee Untulan harjulla. Laitos on rakennettu vuonna 1963 ja sitä on laajennettu vuonna 1984 sekä peruskorjattu 2008–2010, jonka aikana laitos ei ollut käytössä. Vesi otetaan yhdestä rengaskaivosta. Laitos toimittaa vettä Lammin taajamaan yhdessä Pyssymäen pohjavesilaitoksen kanssa. Vuonna 2016 laitokselta pumpattiin vettä 85 197 m3.

Raakavedestä poistetaan rauta ilmastuksen ja hiekkasuodatuksen avulla. Veden pH nostetaan kalkkirouhealkaloinnilla tai kalkilla tasolle 7,5–8,0. Tämän jälkeen vedestä poistetaan mangaani uudelleen ilmastamalla. Verkostoon johdettava vesi desinfioidaan UV-laitteella. Lisäksi laitoksella on mahdollista desinfioida vesi natriumhypokloriitilla.