Nummenkylän pohjavesilaitos

Nummenkylän pohjavesilaitos on Rengossa. Raakavetenä vedenottamolla käytetään pohjavettä, joka pumpataan rengaskaivosta laitoksen vierestä. Laitos on rakennettu 1985 ja peruskorjattu 2005.

Raakavesikaivon pohjalle on asennettu kalkkikivimurskaa, jolla saadaan veden pH nousemaan hieman yli seitsemän. Lisäksi lähtevä vesi UV-desinfioidaan ja tarvittaessa siihen voidaan lisätä natriumhypokloriittia.

Vesijohtoverkosto on pituudeltaan 700–800 metriä ja jakelualueella on noin 25 taloutta. Vettä toimitettiin alueelle 2 528 m3. eli alle 10 m3/d vuonna 2016. Ennusteen mukaan käyttäjien määrä ei lisäänny lähivuosien aikana.