Pyssymäen pohjavesilaitos

Pyssymäen pohjavesilaitos sijaitsee Hauskalankankaan pohjavesialueella ja sieltä toimitetaan vettä Lammin ja Tuuloksen alueille sekä tarvittaessa Hauholle. Laitos on rakennettu vuonna 1999.

Vesi pumpataan kahdesta vedenottokaivosta. Laitoksella vesi alkaloidaan kahdessa altaassa kalkkikivellä (CaCo3). Lähtevä vesi käsitellään UV-desinfioinnilla ja laitoksella on mahdollisuus natriumhypokloriitin käyttöön.

Vedenottolupa laitoksella on 1000 m3/d ja vuonna 2016 vettä pumpattiin yhteensä 269 388 m3. Laitoksen vesi johdetaan Lammin ja Tuuloksen vedenkäyttäjille.