Sepänkaarteen pohjavesilaitos

Kalvolan pohjavesilaitos sijaitsee Iittalassa Sepänkaarteessa Äimäjärven rannalla. Raakavetenä käytettävän pohjaveden määrää kasvatetaan pumppaamalla vettä Kutilasta Kankaistenharjun Pleunamäelle. Vesi sadetetaan Kankaistenharjuun, josta se imeytyy pohjaveteen. Imeytysalueelle päivittäin toimitettavan veden määrä on 400–450 m3. Raakavesi on arvioiden mukaan pääosin Äimäjärvestä rantaimeytyksellä saatua järvivettä.

Raakavesi Sepänkaarteeseen pumpataan Kankaisten kahdesta siiviläputkikaivosta sekä luonnollista pohjavettä pumpataan Hakinharjun kaivolta. Laitoksella vesi käsitellään kemikaalittomasti, kun veden pH nostetaan ilmastuksen avulla. Lisäksi vesi UV-desinfioidaan ennen verkostoon johtamista. Tarvittaessa veteen voidaan lisätä natriumhypokloriittia veden desinfioimiseksi. Vuonna 2016 vettä pumpattiin verkostoon 417 616 m3.

Sepänkaarteen vesilaitokselta vettä pumpataan Kalvolan ja Akaan vedenkäyttäjille.