Asevelikylässä saneerataan kesällä

Asevelikylässä saneerataan kesällä

20.03.2019

Hämeenlinnan kaupunki kunnostaa Asevelikylän katurakenteita ja -valaistusta kesän 2019 aikana. Samassa yhteydessä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) parantaa alueen hulevesiverkostoa. Lisäksi Elenia Oy korvaa sähkön ilmakaapelointia maakaapeloinnilla.

Saneerauksen yhteydessä Kannaksentien runkovesijohto saneerataan. Vesihuoltoverkon (talous- ja jätevesi) toimintavarmuuden takaamiseksi uusimme runkolinjan saneerauksen yhteydessä myös Kannaksentien katualueen tonttijohdot, mikäli niissä on iän, materiaalin tai toiminnan suhteen saneeraustarpeita. Vesihuoltoverkoston liittyjät ovat velvollisia osallistumaan tonttijohtojen saneeraustöiden kustannuksiin runkolinjan saneerauksen yhteydessä, vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 8.4 mukaisesti.

Asevelikylän työalueen muilla kiinteistöillä on myös mahdollisuus uusia omat vesijohdon ja jätevesiviemärin alkuosansa katualueella ja tilata hulevesiviemärin haara tontinrajalle edullisilla saneeraustyömaiden taksahinnoilla. Mikäli kiinteistö tilaa tonttijohtojensa uusimisen, aiheutuvat kustannukset määräytyvät kiinteistön tonttijohtojen saneeraustarpeiden mukaisesti.

Pahoittelemme saneerauksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Katso tarkempi sijainti ja työalue työkohdekartaltamme.

Lisätietoja:

Annukka Soinola
työmaainsinööri
annukka.soinola@hsvesi.fi
p. 03 621 2705