Verkostot

Verkostot

Verkostoyksikkö hoitaa vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen ja saneerauksen (putkistojen uusimisen), rakennuttamisen ja valvonnan.

Hämeenlinnan alueella yhteisrakennuskohteissa maanrakentamisen ja putkityöt hoitaa Hämeenlinnan Kaupunkirakennepalvelut, ainoastaan paineelliset liitokset tekee HS-Veden asentajat. Muissa toimialueen kunnissa rakentamisen hoitaa pääsääntöisesti yksityinen urakoitsija.

Täysin uudet, erilliset asuinalueet HS-Veden toimialueella toteutetaan pääsääntöisesti rakennuttamalla kohteet kaupungin tai kunnan kanssa työurakkana ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Näissäkin kohteissa HS-Vesi kuitenkin tekee kaikki paineelliset liitokset ja hoitaa työn valvonnan parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Verkostoyksikkö hoitaa myös vesihuoltoverkostojen kunnossapitotyöt. Jätevesiviemärin tukkeumien avaukset on ulkoistettu yksityiselle sopimuskumppanille. Näiden lisäksi verkostoyksikkö tekee omana työnään myös pieniä saneerauskohteita runkolinjoissa sekä hoitaa katualueen tonttijohtosaneerauksia HS-Veden toimialueella.

HS-Veden verkkopituudet toiminta-alueella (Hämeenlinna, Hattula ja Akaa) ovat vesijohdossa 1 188 km, jätevedellä 1 045 km ja hulevedellä 390 km (tilanne 31.12.2021).