Suunnittelu

Suunnittelu

Suunnitteluyksikkö on alusta asti mukana kuntien maankäytön suunnittelussa osallistumalla sekä yleis- että asemakaavahankkeisiin ja vastaa niissä vesihuoltoverkostojen yleissuunnittelusta.

HS-Vesi tekee yhteistyötä uudisrakentamis- ja saneeraussuunnittelussa omistajakuntien teknisten virastojen kanssa sekä teettää suunnitelmia ulkopuolisilla suunnittelutoimistoilla.

Suunnitteluyksikkö hoitaa myös uusien ja saneerattavien johtolinjojen rakentamisen yhteydessä tarvittavan yhteydenpidon liittyvien kiinteistöjen omistajiin. Suunnitteluyksikkö suunnittelee yhdessä verkostoyksikön kanssa kaivamattoman menetelmän kohteita kuten vesijohdon ja viemäriverkon sujuttamisen töitä.

Kohteiden rakennuttamista Hämeenlinnan alueella toteutetaan kaupungin teknisen viraston kanssa. Kunnissa rakentaminen tapahtuu kilpailuttamalla työt yksityisillä urakoitsijoilla yhteistyössä kohdekunnan katurakentamisen kanssa.

Suunnittelun lisäksi suunnitteluyksikössä tehdään paljon mm. toiminta-alueen saneeraustarvearviointia, hulevesien erottelukehotuksien selvitystöitä, ylläpidetään HS-Veden johtokarttaa, mitataan ja kartoitetaan verkostoa, annetaan kiinteistöjen omistajille liitoskohtalausunnot sekä ohjeistetaan vesihuoltoverkostoon liittymisessä. Suunnitteluyksikkö palvelee asiakkaita kaikissa johtotietoihin liittyvissä kysymyksissä.