Uuden talon rakentaminen

Näitä ohjeita sovelletaan uudisrakennusten liittymisessä koko HS-Veden toiminta-alueella (Akaa, Hattula ja Hämeenlinna). Akaassa ja Hämeenlinnassa on käytössä sähköinen lupapiste.fi -palvelu ja Hattulassa eFeedback -lupapalvelu, joita hyödynnetään myös HS-Veden liittymisprosessissa.

1
LIITOSKOHTALAUSUNNON TILAAMINEN (maksuton)

Liitoskohtalausunto (vesihuoltosuunnittelun lähtötiedot) kannattaa tilata HS-Vedeltä heti kun tarvittavat alkutiedot (osoite, kiinteistötunnus ym.) ovat selvillä.

Toimita liitoskohtalausunto kuntasi sähköiseen lupapalveluun rakennuslupahakemuksen liitteeksi ja kohteen putkisuunnittelijalle.

Tällöin kaikki osapuolet hankkeessa ovat ajan tasalla heti alusta alkaen. HS-Vesi voi pyynnöstä toimittaa liitoskohtalausunnon suoraan myös kuntasi sähköiseen lupapalveluun.

Liitoskohtalausunnon toimitusaika on noin 8 arkipäivää, ruuhka-aikoina toimitusaika voi olla pidempi.

Liitoskohtalausunnon voit tilata sähköisellä lomakkeella alla olevasta linkistä:

Tilaa liitoskohtalausunto
2
RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Toimita liitoskohtalausunto kuntasi sähköiseen lupapalveluun rakennuslupahakemuksen liitteeksi ja kohteen putkisuunnittelijalle. HS-Vesi voi pyynnöstä toimittaa liitoskohtalausunnon myös suoraan kuntasi sähköiseen lupapalveluun.

3
KVV-SUUNNITELMIEN TEETTÄMINEN ASIANTUNTIJALLA JA NIIDEN TOIMITTAMINEN KO. KUNNAN TAI KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAAN

Kohteen KVV-suunnitelmat (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat) tulee tehdä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, joten asiantuntijan käyttö on välttämätöntä.

Toimita suunnittelijan yhteystiedoilla varustetut KVV-suunnitelmat kuntasi sähköiseen lupapalveluun rakennuslupakohteesi suunnitelmaliitteeksi.

4
LIITTYMISSOPIMUKSEN TEKEMINEN

Liittymissopimuksen tekemisen edellytyksenä on:

  • Kohteelle on myönnetty rakennuslupa.
  • Kohteelle on hyväksytty KVV-työnjohtaja.
  • Kohteella on kuntasi sähköiseen lupapalveluun toimitetut KVV-suunnitelmat.

Liittymissopimuksen tekemistä varten HS-Vedelle tulee toimittaa sopimustiedot lomakkeella sähköisen asiointipalvelumme kautta. Huomioithan, että liittymissopimusasia voidaan käsitellä vasta kun rakennuslupakohteella kuntasi sähköisessä lupapalvelussa on saatavilla rakennuslupapäätös sekä kohteen kvv-suunnitelmat.

HS-Veden sopimuskäsittelyyn tulee varata aikaa n. 2 viikkoa. Liitostyön voi tilata putkimestarilta tai HS-Veden verkkosivuilta sen jälkeen kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu. Valmiisiin alkuosiin liitokset voi tehdä liittyjän putkiurakoitsija KVV-vastaavan valvomana.

HUOM! KVV-suunnitelmien lattiatasojen korkeuksien tulee olla samassa korkeusjärjestelmässä (N2000) HS-Veden runkoputkien kanssa.

5
LIITOSTYÖN JA VESIMITTARIN ASENNUKSEN TILAAMINEN

Liitostöiden ja vesimittarin asennuksen tilaamisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu.

Mikäli kohteessa on tonttijohtojen alkuosat valmiina tontin rajalla, tekee liitostyöt kohteen putkiasentaja KVV-työnjohtajan valvonnassa erillisen ohjeen mukaisesti (linkki alla).

Vesimittarin asentaa aina tilauksesta HS-Vesi.

6
LASKUTUSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Kun olette muuttaneet valmiiseen taloon, niin muistattehan päivittää laskutustiedot (osoitteenmuutos) sekä ilmoittaa kiinteistössä asuvien asukkaiden määrän veden vuosikulutusarvion päivittämiseksi HS-Veden asiakaspalveluun (laskutus@hsvesi.fi).

Mikäli kohteessa ei ole tonttijohtojen alkuosia valmiina tontin rajalla, tulee liitostyö tilata HS-Vedeltä. Liitostyö- ja vesimittariasennuksen toimitusaika on minimissään 3 – 5 arkipäivää.

Liitostyöt tilaa kohteen KVV-työnjohtaja. Huom! Kohteen liittymissopimuksen tulee olla allekirjoitettu ja littymismaksulaskun maksettu ennen kuin liitostyöt voidaan tilata.

Työt tilataan putkimestarilta (Akaan alueella, p. 03 621 3148 ja Hämeenlinnan ja Hattulan alueella, p. 03 621 2226).

Huom!
Toimitusaikataulut ovat ohjeellisia ja ne elävät ruuhkan mukaan.

Rakenteilla olevan omakotitalon vuosikulutusarvioksi laitetaan aina 40 m³/vuosi. Muista huomioida vuosikulutusarvion muuttaminen normaalia asumistilannetta vastaavaksi sen jälkeen kun rakennus on otettu käyttöön.

Uudisrakennusten liittymisohjeet päivitetty 11.8.2020