Uuden talon rakentaminen

Näitä ohjeita sovelletaan uudisrakennusten liittymisessä koko HS-Veden toiminta-alueella (Akaa, Hattula ja Hämeenlinna). Akaassa ja Hämeenlinnassa on käytössä sähköinen lupapiste.fi -palvelu, jota hyödynnetään myös HS-Veden liittymisprosessissa. Hattulassa rakennuslupaprosessi hoidetaan vielä paperilla.

1
LIITOSKOHTALAUSUNNON TILAAMINEN (maksuton)

Liitoskohtalausunto (vesihuoltosuunnittelun lähtötiedot) kannattaa tilata HS-Vedeltä heti kun tarvittavat alkutiedot (osoite, kiinteistötunnus ym.) ovat selvillä.

Toimita liitoskohtalausunto lupapisteeseen rakennuslupahakemuksen liitteeksi (Hattulassa rakennusvalvontaan muiden rakennuslupa-asiakirjojen kanssa) ja kohteen putkisuunnittelijalle.

Tällöin kaikki osapuolet hankkeessa ovat ajan tasalla heti alusta alkaen. HS-Vesi voi pyynnöstä toimittaa liitoskohtalausunnon myös suoraan lupapisteeseen.

Liitoskohtalausunnon toimitusaika on noin 8 arkipäivää, ruuhka-aikoina toimitusaika voi olla pidempi.

Liitoskohtalausunnon voit tilata sähköisellä lomakkeella alla olevasta linkistä:

Tilaa liitoskohtalausunto
2
RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Toimita liitoskohtalausunto lupapisteeseen rakennuslupahakemuksen liitteeksi (Hattulassa rakennusvalvontaan muiden rakennuslupa-asiakirjojen kanssa) ja kohteen putkisuunnittelijalle. HS-Vesi voi pyynnöstä toimittaa liitoskohtalausunnon myös suoraan lupapisteeseen.

3
KVV-SUUNNITELMIEN TEETTÄMINEN ASIANTUNTIJALLA JA NIIDEN TOIMITTAMINEN KO. KUNNAN TAI KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAAN

Kohteen KVV-suunnitelmat (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat) tulee tehdä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, joten asiantuntijan käyttö on välttämätöntä.

Toimita suunnittelijan yhteystiedoilla varustetut KVV-suunnitelmat Akaassa ja Hämeenlinnassa lupapisteeseen ja Hattulassa rakennusvalvontatoimistoon.

HUOM! Hattulan kunnan alueella tarvitset vesi- ja viemäriverkkoon liittymistä varten yhden rakennusvalvonnan leimaaman KVV-suunnitelmasarjan, joten toimita rakennusvalvontaan riittävä määrä paperisia suunnitelmasarjoja.

4
LIITTYMISSOPIMUKSEN TEKEMINEN

Liittymissopimuksen tekemisen edellytyksenä on:

  • Kohteelle on myönnetty rakennuslupa
  • Kohteelle on hyväksytty KVV-työnjohtaja
  • Kohteella on lupapiste.fi -palveluun toimitetut KVV-suunnitelmat (Hattulassa rakennusvalvonnan leimaama sarja paperisia KVV-suunnitelmia)

Liittymissopimuksen tekemistä varten Akaan ja Hämeenlinnan alueella HS-Vedelle tulee toimittaa täytetty sopimustietolomake  ja tieto siitä, että rakennuslupapäätös ja KVV-suunnitelmat ovat noudettavissa lupapisteestä.

Hattulan alueella HS-Vedelle toimitetaan sähköisen sopimustietolomakkeen lisäksi rakennusvalvonnan leimaamat KVV-suunnitelmat sekä kopio rakennuslupapäätöksestä. Asiakirjat toimitetaan HS-Veden toimistolle, os. Paroistentie 7, 13600 Hämeenlinna.

HS-Veden sopimuskäsittelyyn tulee varata aikaa n. 2 viikkoa. Liitostyön voi tilata putkimestarilta tai HS-Veden verkkosivuilta sen jälkeen kun liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu. Valmiisiin alkuosiin liitokset voi tehdä liittyjän putkiurakoitsija KVV-vastaavan valvomana.

HUOM! KVV-suunnitelmien lattiatasojen korkeuksien tulee olla samassa korkeusjärjestelmässä (N2000) HS-Veden runkoputkien kanssa.

5
LIITOSTYÖN JA VESIMITTARIN ASENNUKSEN TILAAMINEN

Liitostöiden ja vesimittarin asennuksen tilaamisen edellytyksenä on, että liittymissopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu maksettu.

Mikäli kohteessa on tonttijohtojen alkuosat valmiina tontin rajalla, tekee liitostyöt kohteen putkiasentaja KVV-työnjohtajan valvonnassa erillisen ohjeen mukaisesti (linkki alla).

Vesimittarin asentaa aina tilauksesta HS-Vesi.

Mikäli kohteessa ei ole tonttijohtojen alkuosia valmiina tontin rajalla, tulee liitostyö tilata HS-Vedeltä. Liitostyö- ja vesimittariasennuksen toimitusaika on minimissään 3 – 5 arkipäivää.

Liitostyöt tilaa kohteen KVV-työnjohtaja.

Työt tilataan putkimestarilta (Akaan alueella, p. 03 621 3148 ja Hämeenlinnan ja Hattulan alueella, p. 03 621 2226).

Huom!
Toimitusaikataulut ovat ohjeellisia ja ne elävät ruuhkan mukaan.

Rakenteilla olevan omakotitalon vuosikulutusarvioksi laitetaan aina 40 m³/vuosi. Muista huomioida vuosikulutusarvion muuttaminen normaalia asumistilannetta vastaavaksi sen jälkeen kun rakennus on otettu käyttöön.

Uudisrakennusten liittymisohjeet päivitetty 2.5.2018