HS-Veden toiminta-alueet

HS-Veden toiminta-alueet

Vesihuoltolain mukaisella toiminta-alueella vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti (VHL 119/2001 9 §). Laitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin (VHL 119/2001 10 §).