Liittymisvelvollisuus ja esitietolomake

Vesihuoltoverkostoon liittymättömille kiinteistöille toiminta-alueella

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaisesti vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä alueella olevaan vesihuoltoverkostoon.

HS-Vesi lähestyy kirjeitse niitä toiminta-alueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet olemassa olevaan vesihuoltoon ja pyytää kiinteistön omistajia esitietolomakkeen täyttämällä ilmoittamaan miten kiinteistön liittymisvelvollisuusasian kanssa on tarkoitus edetä.

Vaihtoehtoina on joko toteuttaa liittyminen verkostoon, hakea vapautusta verkostoon liittymisestä ympäristönsuojeluviranomaiselta tai osoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, että kiinteistö täyttää vesihuoltolain 10 § mukaiset lievennyksen ehdot.

Kirjeitä aletaan lähettää tämän kesän aikana lähtien alueittain Hämeenlinnasta. Akaan osalta tarkempi aikataulutus on vielä kesken. Akaan viranomaisten yhteystiedot tullaan lisäämään tälle sivulle kun ensimmäiset kirjeet alueelle lähetetään.

HS-Vesi tulee korottamaan vuoden 2026 alusta haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen liittymismaksut 1,5 kertaiseksi.

 

1
Esitietolomakkeen lähettäminen

Täytä ja lähetä esitietolomake täällä (sivu avautuu uuteen välilehteen).

Kirjeen saaneiden pitää täyttää ja lähettää esitietolomake, jolla ilmoitetaan HS-Vedelle sekä kunnan ympäristöviranomaiselle miten kiinteistön omistajan on tarkoitus edetä liittymisvelvollisuusasian kanssa. Näin HS-Vesi ja kunnan ympäristöviranomainen osaavat varata riittävät resurssit tulevien hakemusten sekä selvitysten käsittelemiseksi.

2
Vaihtoehto A: Liittyminen toiminta-alueella olevaan vesihuoltoverkostoon

Jos kiinteistönomistaja päättää liittää kiinteistönsä olemassa olevaan vesihuoltoverkostoon, löytyy ohjeet liittymisprosessista HS-Veden sivuilta kohdasta: https://hsvesi.fi/henkiloasiakkaat/vanhan-rakennuksen-liittyminen/

Katso myös kustannuksista suuntaa antava liittymismaksulaskuri: https://hsvesi.fi/henkiloasiakkaat/liittymismaksulaskuri/

3
Vaihtoehto B: Vapautuksen hakeminen

Jos kiinteistönomistaja päättää hakea vapautusta kiinteistön liittymisvelvollisuuteen liittyen, pitää omistajan täyttää kunnan sivuilta löytyvä vapautushakemus:
https://www.hameenlinna.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vesihuolto/

4
Vaihtoehto C: Mikäli lievennysehdot täyttyvät

Jos kiinteistö täyttää vesihuoltolain 10 § mukaiset lievennyksen ehdot, tulee kiinteistönomistajan toimittaa selvitys kiinteistön osalta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle:
https://www.hameenlinna.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vesihuolto/

Yhteystiedot:

HS-Vesi – liittymisasiat:
(antaa neuvoja yllä oleviin kohtiin 1 ja 2 liittyen,
puhelinpalveluaika ma–pe klo 9–11)

liittymisasiantuntija Miia Metsäalho,
miia.metsaalho@hsvesi.fi,
03 621 2258

varalla

projekti-insinööri Salla Rantala
salla.rantala@hsvesi.fi,
03 621 2236

suunnittelupäällikkö Jarno Laine,
jarno.laine@hsvesi.fi,
03 621 2278

 

Ympäristönsuojeluviranomainen – liittymisvelvollisuuteen ja vapautushakemukseen liittyvät asiat:
(antaa neuvoja yllä oleviin kohtiin 3 ja 4 liittyen,
puhelinpalveluaika ma–to klo 10–12)

ympäristötarkastaja Petra Korkiakoski,
petra.korkiakoski@hameenlinna.fi,
0400 712 830

varalla

vt. ympäristöpäällikkö, Julia Seppä,
julia.seppa@hameenlinna.fi,
040 773 9057

terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun harjoittelija Risto Erkkilä
risto.erkkila@hameenlinna.fi,
040 869 6313