Hulevesi

Hulevesi

Vesihuoltolakiin vuonna 2014 tehtyjen muutosten jälkeen vastuu hulevesien poisjohtamisesta ja käsittelystä Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan asemakaava-alueilla siirtyi vesihuoltolaitokselta kunnille. HS-Vesi tarjoaa kunnille hulevesiviemäriverkoston käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä palveluja tätä tarkoitusta varten perustetun tytäryhtiönsä HS-Hulevesipalvelut Oy:n kautta. Hulevesiä johdetaan myös avo-ojissa, joiden rakentaminen ja ylläpito kuuluu asemakaava-alueella kunnille. Kunta perii kulujen kattamiseksi kiinteistön omistajilta tai vuokralaisilta hulevesimaksua. Menettely noudattaa maankäyttö- ja rakennuslakia. Ennen lakimuutosta hulevedet kuuluivat vesihuollon piiriin, ja hulevesiverkoston kulut katettiin jätevesimaksuilla.

Hulevesistä vesihuollolle aiheutuvien haittojen vuoksi on päätetty aloittaa korotetun jätevesimaksun kerääminen vuoden 2020 alusta niiltä kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Lue lisää jätevesimaksun korotuksesta sivustoltamme täältä.

Lakimuutoksen jälkeen HS-Vesi…

  • …pienensi jätevesimaksuja
  • …omistaa hulevesiverkoston
  • …vuokraa hulevesien runkoviemärit kuntien käyttöön
    tytäryhtiönsä HS-Hulevesipalvelut Oy:n kautta
  • …rakentaa ja saneeraa hulevesien runkoverkostoa
    kuntien tekemien päätösten mukaisesti