Vedenhankinta ja käsittely

Vedenhankinta ja käsittely

HS-Veden toimialueella vedenhankinta perustuu alueen pohjavesivaroihin ja toisaalta tekopohjaveden käyttöön. Laadultaan vedenhankintaan käytettävät vesivarat ovat hyviä ja niiden säilyttäminen sellaisina on meidän kaikkien etu ja velvollisuus.

 

Vedenkäsittelylaitokset

HS-veden käyttämät pohja- ja tekopohjavedet ovat laadultaan hyviä, joten ne eivät tarvitse raskaita puhdistus- tai muita käsittelyjä ennen verkostoon pumppaamista. Pääasiallisesti laitoksella vesi alkaloidaan ja UV-desinfioidaan, jonka jälkeen se on valmista pumpattavaksi asiakkaille.
HS-Vedellä on käytössä 11 vedenkäsittelylaitosta eripuolilla toiminta-aluetta. Laitosten verkostot ovat osittain yhteydessä toisiinsa veden toimitusvarmuuden tehostamiseksi.


Lue lisää