Tonttijohtojen saneeraus

Tonttijohtojen saneeraus

Tonttijohtoja ovat runkojohdon ja kiinteistön väliset johto-osuudet, ne sijaitsevat osin tontilla ja osin kadulla. Tonttijohdot kuuluvat kiinteistölle eli kiinteistö vastaa kustannuksellaan tonttijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista liittämiskohtaan asti.

Tonttijohtojen käytännön kestoikä on yleensä noin 30–40 vuotta, kun viemäri on betonia ja vesijohto terästä. Muovisten tonttijohtojen kestoikää ei osata vielä tarkasti sanoa, mutta voidaan arvioida sen olevan noin 40-50 vuotta. Tämän jälkeen tonttijohdot laitteineen on uusittava. Tonttijohtojen uusimisessa kiinteistön omistajan kannattaa olla liikkeellä mieluummin liian aikaisin, kuin vasta sitten kun vahinko on jo tapahtunut.

 

Kiinteistön tonttijohtojen kunnon tarkastaminen

Kiinteistöön tulevan vesijohdon kunnon voi tarkastaa silmämääräisesti. Huomiota kannattaa kiinnittää vesimittarille tulevan putken, vesimittarin liittimien sekä venttiilien kuntoon ja toimivuuteen. Jos vesijohdon materiaali on terästä ja sen rakentamisesta on aikaa 30–40 vuotta, on syytä harkita putken uusimista, vaikka putki näyttäisikin päällisin puolin hyvältä. Iän myötä vanhat metalliset vesijohtoputket saostuvat usein umpeen, mikä aiheuttaa tonttijohdossa paineen alenemista sekä veden laatuhäiriöitä. Metallinen putki voi myös syöpyä puhki otollisissa olosuhteissa. 1960-luvun jälkeen rakennetut tonttivesijohdot ovat usein materiaaliltaan muovia, mutta niiden paineluokka (6 bar) ei välttämättä enää täytä nykyisiä rakennusmääräyksiä. Nykyisten määräysten mukaisesti tonttivesijohdon toimintalaitteineen tulee kestää 10 bar:in paine.

Kiinteistön viemärin kunnon ja toimivuuden voi tarkastaa helpoiten avaamalla kiinteistön tarkastusviemärikaivon kannen. Tarkasta viemäriputken materiaali, toimiiko kaivonpohjan lasku ja vetääkö viemäri normaalisti. Betoniviemäreiden käyttöikä on usein huomattavasti lyhyempi muovisiin ja valurautaisiin viemäreihin verrattuna betonin rapautumisen johdosta. Betonisista viemäreistä pääsevät läpi mm. puiden juuret. Viemärin huono vetoisuus voi esiintyä padotuksena esim. lattiakaivossa (alin viemäröity piste).

Huomioithan, että hule- ja perusvesien johtaminen jätevesiverkostoon on Vesihuoltolain toimitusehtojen mukaan kielletty. Tonttiviemärin uusimisen yhteydessä tai/ja talon salaojitusjärjestelmää uusittaessa hulevesien erottelu jätevesiviemäristä ja johtaminen sadevesiviemäriin tai imeytykseen käy vaivattomasti. Lue lisää hulevesistä sivustoltamme täällä.

 

Tonttijohtojen uusiminen kunnallistekniikan saneerauksen yhteydessä

Kun HS-Vesi saneeraa kadulla kulkevat runkojohtonsa on myös kiinteistönomistajalla erinomainen tilaisuus uusia tonttijohtonsa katu- tai sujutussaneeraustyömaan ollessa kiinteistön kohdalla. Tämä on niin työteknisesti kuin taloudellisestikin kiinteistölle erillissaneerausta edullisempi ratkaisu.

Mikäli tonttijohtojen uusimistyö tehdään katualueella tehtävien saneeraustöiden yhteydessä, hyötyy kiinteistö siitä seuraavasti:

1

Tonttijohtojen runkoliitosten (sijaitsevat usein katualueella) esiin kaivamisesta kustannuksineen vastaa katualueella työskentelevä tilaajan valtuuttama urakoitsija.

2

Kiinteistönomistaja on usein vastuussa myös vanhoista kadun alle jäävistä tonttijohdoistaan. Jos vanhat tonttijohdot hajoavat kadun alla olevalla osuudella myöhemmin, on kiinteistönomistaja tällöin velvollinen maksamaan kaikki korjaustöistä aiheutuvat kustannukset mukaan lukien mahdollisen asfalttipintauksen pinnoitetuilla kaduilla. Lisäksi kiinteistönomistaja välttyy kaupungilta haettavan katuluvan käsittelymenettelyiltä sekä -kustannuksilta. Katualueella sijaitsevien tonttijohtojen saneeraus katuverkon saneerauksen yhteydessä on siis kiinteistönomistajalle sekä teknisesti että taloudellisesti kilpailukykyinen ratkaisu.

3

Mikäli katualueelle rakennetaan saneerauksen yhteydessä myös hulevesiviemäri, on kiinteistön omistajalla mahdollisuus tilata edullisesti hulevesiviemärin alkuosan rakentaminen tontin rajalle saakka. Tämä mahdollistaa jatkossa hule- ja perusvesien tehokkaamman erottelemisen sekä poisjohtamisen tontilta.

4

Saneeraustyömaiden yhteydessä kiinteistönomistajalla on mahdollisuus neuvotella kohteessa työskentelevän urakoitsijan kanssa myös tontin puolella sijaitsevien tonttijohtojen uusimisesta. Tonttijohtojen saneeraus tehdään tällöin joko sujuttamalla tai auki kaivaen. Tonttivesijohto voidaan uusia tontin rajalta aina vesimittarille sekä tonttijätevesiviemäri yleisimmin kiinteistön sakokaivoille saakka.

5

Tonttijohtosaneerausten maksuehdoista voi neuvotella joustavasti saneerausurakoitsijan kanssa.

6

Tonttijohtojen uusimisen arvonlisäverollisesta työn osuudesta on mahdollista anoa kotitalousvähennystä Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Usein kysyttyä

Käytetäänkö vesihuoltoon verorahoja?

Ei käytetä. Kaikki HS-Veden menot katetaan yhtiön asiakkailta perityillä maksuilla.

Mikä ei sovi viemäriin?

  • Roskat: pumpulipuikot, käsipyyhepaperit, tekstiilit, muovit (vaipat, terveyssiteet, pikkuhousunsuojat, kondomit ym.)
  • Biojätteet: ruuantähteet tai rasvat
  • Hyödynnettävät jätteet: lasit, hiekat tai multa
  • Ongelmajätteet: bensat, tärpätit, maalit, öljyt, lääkkeet, myrkyt tai raskasmetalli
Vinkki! Laita vessaan roska-astia, jolloin roskat on helppo laittaa oikeaan paikkaan.

Mistä löydän tietoa käyttöveden laadusta?

Lisää tietoa aiheesta löytyy sivustoltamme kohdasta Käyttöveden laatu. Alasivulta löydät käyttöveden tyypillisiä ominaisuuksia -taulukon, sekä veden laatuyhteenvedot verkostoalueittain.