Toimitus- ja sopimusehdot

Liittymis- ja käyttösopimusten uudet sopimusehdot tulivat voimaan 1.1.2018. Vesihuollon yleiset toimitusehdot tulivat vanhojen liittymien osalta voimaan 1.3.2018. Voimaantuloajat perustuvat vesihuoltolakiin (23§) ja voimassa oleviin yleisiin toimitusehtoihin.