Liittymismaksulaskuri

Laskuri on tarkoitettu uudisrakennuksien liittymien kustannusten arviointiin asemakaava-alueella.
  • Laskurin ilmoittavat hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.
  • Kiinteistön liittymiskustannukset muodostuvat liittymismaksusta, alkuosamaksusta ja mittarointimaksusta.
  • Liittymismaksua peritään vesi-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston rakentamiskustannusten kattamiseksi.
  • Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.
  • Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka perustuu kiinteistön kokonaiskerrosalaan.
  • Kokonaiskerrosalaan lasketaan mukaan kiinteistön kaikki rakennukset riippumatta siitä, liitetäänkö ne HS-Veden vesihuoltoon. Liittymismaksu on joko kiinteä (omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan asunnot) tai laskennallinen (muut kiinteistötyypit).
  • Huomioithan, että vapaa-ajan asuinrakennuksen liittymismaksu on vähintään omakotitalon luokan 150 – 250 k-m² mukainen.
  • Laskuri perustuu 1.1.2024 voimaan tulleisiin hinnastoihin. Liittymiskustannukset laskutetaan kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.

Mikäli kiinteistöllä aiemmin sijainnut rakennus puretaan ja tontille rakennetaan uudisrakennus, on kyse uudisrakentamiseen verrattavasta rakentamisesta, jota liittymismaksu koskee riippumatta siitä, rakennetaanko uusia tonttijohtoja. Jos kiinteistöllä on jo ennestään liittymä, siitä hyvitetään uuden maksun laskennassa taksan mukaisesti.

Uusilla rakennetuilla alueilla veloitetaan tonttijohtojen alkuosien (vesi-, jätevesi- ja sadevesijohdot) rakentamisesta HS-Veden hinnaston mukaisesti, mikäli tonttijohdot on rakennettu valmiiksi tontin rajalle saakka alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Alkuosamaksulla liittyjä lunastaa aiemmin rakennetut tonttijohdot runkojohdoista tontin rajalle. Tontilla liittyjä rakentaa tonttijohdot omalla kustannuksellaan tontin rajalta kiinteistöön.

Liittymismaksulaskuri on tarkoitettu rakentamiskustannusten arviointia varten. Arvio on suuntaa antava, eikä ole yhtiötä sitova.

Mittarointimaksu sisältää vesimittarin liitososien ja vesimittarin asennuksen. Mittarointimaksun suuruus riippuu liitettävän tonttijohdon halkaisijan koosta.