Vesihuollon kehittämissuunnitelmia

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi. Kehittäminen tulee tehdä yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa. Vuoden 2014 syyskuussa voimaan tulleen vesihuoltolain muutoksen myötä vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole enää ollut pakollinen asiakirja. Suurin osa kunnista tulee kuitenkin jatkossakin vesihuollon kehittämisuunnitelman laatimaan, sillä se on todettu hyväksi työkaluksi vesihuollon kehittämisessä.

HS-Veden omistajakunnat ovat laatineet yhdessä yhtiön kanssa suunnitelmat kaikkiin kuntiin. Suunnitelmalla ohjataan pääasiassa haja-asutuksen vesihuollon kehittämistä. Hämeenlinnan ja Hattulan vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty vuonna 2014. Akaan vesihuollon kehittämissuunnitelman ajantasaistaminen on kesken ja sen valmistuminen tarkentuu myöhemmin.