HATTULAN LEHIJÄRVEN UINTIRAJOITUS POISTUI

HATTULAN LEHIJÄRVEN UINTIRAJOITUS POISTUI

24.06.2024

Päivitys 26.6.2026

Hattulan Sattulassa Lehijärveen laskevasta Myllyojasta otettiin 24.6.2024 vesinäyte. Näytetulosten perusteella ulosteperäisten bakteerien määrät alittivat selvästi uimavedelle asetetut toimenpiderajat. Ulosteperäisten bakteerien määrät olivat pintavesille tavanomaisella tasolla. Lehijärven eteläosan varmuuden vuoksi annettu uintirajoitus poistetaan, koska vesinäytteiden perusteella Lehijärven vesi on uimakelpoista.

Lehijärven Kalkkosten pieneltä yleiseltä uimarannalta otetiin 19.6. näytteenottosuunnitelman mukainen uimavesinäyte. Tutkimustulosten perusteella Kalkkosten uimarannan vesi on uimakelpoista. Seuraava uimavesinäyte Kalkkosten uimarannalta otetaan 15.7. alkavalla viikolla.

Myllyojan jatkotutkimukset

11.6.2024 Jyrätien pumppaamolla ennalta ilmoittamattoman sähkökatkon takia tapahtuneen ylivuodon takia Myllyojasta otettiin aikavälillä 13.6-24.6.2024 kolme erillistä näytesarjaa, jolla selvitettiin ylivuodon vaikutusta ojaveden laatuun. Tuloksissa Myllyojassa oli hieman kohonneita bakteerimääriä virtaussuunnassa Jyrätien pumppaamon yläpuolella olevassa näytepisteessä. Pumppaamon yläpuolella havaitut bakteeripitoisuudet eivät selity 11.6. tapahtuneella ylivuodolla.

HS-Vesi on jatkanut omalta osaltaan verkostonsa toimintatarkastuksia viikolla 26 ja tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään normaalista poikkeavaa. HS-Vesi jatkaa tutkimuksia edelleen, jotta varmistutaan, että jätevesijärjestelmä toimii normaalisti ja tämänhetkiset kohonneet bakteerimäärät eivät aiheudu jätevesijärjestelmän toimintahäiriöstä.

Lisätiedot uimaveden laatuun liittyen
Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772 tai paivi.linden@hameenlinna.fi

Lisätiedot Myllyojan jatkoselvittelyihin liittyen
Laitospäällikkö Juha Sipponen puh. 050 388 9463 tai juha.sipponen@hsvesi.f

 

 

20.6.2024

Lehijärveen laskevassa Myllyojassa on havaittu 18.6. otetuissa näytteissä normaalia korkeampia ulosteperäisten bakteerien määriä. Korkeimmat suolistoperäisten enterokokkien määrät mitattiin Myllyojassa Hämeen Härkätien kohdalla. On mahdollista, että ulosteperäisiä bakteereita on voinut päästä Lehijärveen asti. Viranomaispalvelut ei suosittele uimista Hattulan Lehijärven eteläosassa Puolustusvoimien ja Hattula Golf OY:n rantojen välisellä alueella. Uintirajoitus on annettu varmuuden vuoksi, koska ulosteperäisiä bakteereita on saattanut päästä Lehijärveen asti. Ulosteperäiset bakteerit voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle.

HS-Veden pumppaamolla oli 11.6.2024 ennakolta ilmoittamaton sähkökatko, jonka seurauksena Jyrätien jätevedenpumppaamolta pääsi ylivuotoaltaan kautta noin 20 m3 jätevettä Myllyojaan. Pumppaamon toiminta palautui normaaliksi, kun sähköt palautuivat pumppaamolle. Vuodon vaikutukset on siivottu.

Jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi Myllyojasta otettiin 13.6. vesinäytteitä sekä ennen että jälkeen Jyrätien pumppaamon. Tutkimustulosten mukaan ulosteperäisiä bakteereita oli tavanomaista enemmän. Näytteenottoa jatkettiin. 18.6. otettujen lisänäytteiden perusteella Myllyojassa ja Hämeen Härkätien läheisyydessä suolistoperäisten enterokokkien määrä oli huomattavan korkea. Jyrätien pumppaamolla tapahtunut jätevesivuoto ei yksin selitä bakteerien korkeaa määrää. HS-Vesi ryhtyy selvittämään, mistä korkeat ulosteperäisten bakteerien määrät ovat peräisin.

Lehijärven Kalkkosten pieneltä yleiseltä uimarannalta otetiin eilen 19.6. suunnitelman mukainen uimavesinäyte. Ensimmäiset tulokset, Escherichia coli-bakteerit, oli selvästi alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen. Tämän tuloksen perusteella jätevesivaikutusta ei ole Kalkkosten uimarannalla.

Vesinäytteitä otetaan ensi viikolla. Seuraava tiedote annetaan vesinäytetulosten valmistuttua.

Lehijärven eteläosan uintirajoitus jatkuu siihen asti, kunnes vesinäytteiden perusteella voidaan todeta Lehijärven vesi uimakelpoiseksi.

Lisätiedot uintirajoitukseen liittyen

Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772 tai paivi.linden@hameenlinna.fi

Lisätiedot jätevesivuotoon liittyen

Laitospäällikkö Juha Sipponen puh. 050 388 9463 tai juha.sipponen@hsvesi.fi