HS-Vesi investoi jätevesien puhdistukseen

HS-Vesi investoi jätevesien puhdistukseen

26.03.2019

Paroisten puhdistamon uuden ympäristöluvan myötä HS-Vesi tehostaa puhdistamon toimintaa noin 10 miljoonalla eurolla seuraavan noin kolmen vuoden aikana. Paroisten puhdistamon saneeraus ja tehostamishanke on yhtiön historian suurin yksittäinen ympäristöinvestointi. Puhdistamolle rakennetaan lisäkapasiteettia typenpoiston tehostamiseksi. Nykyinen typenpoiston puhdistusteho nousee noin 65 %:sta hieman yli 70 %:iin. Lisäksi puhdistamolle rakennetaan puhdistetun jäteveden hygienisoimiseksi uusi käsittely-yksikkö ja varaudutaan jälkikäsittelyn tehostamiseen. Paroisten investointihankkeen yksityiskohtainen aikataulu ja kustannukset täsmentyvät suunnittelun edetessä tulevan kesän aikana.

Paroisten hankkeen ohella vesiyhtiöllä on parhaillaan käynnissä Akaan Toijalan puhdistamon tehostamisinvestointi, jossa rakennetaan puhdistamoa kuormittaville vuoto- ja hulevesille lisäkäsittely-yksikkö. Kyseisen investoinnin arvo on noin 3 miljoonaa euroa ja se valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Meriluoto,

puh. 03 621 2280