Kesätyöpaikkamme 2024

Kesätyöpaikkamme 2024

18.01.2024

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy eli HS-Vesi on Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan omistama vuonna 2001 perustettu, asiakkaitaan ympärivuorokautisesti palveleva vesihuoltoyhtiö. Yhtiö huolehtii toiminta-alueellaan hyvänlaatuisen veden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien tehokkaasta poisjohtamisesta ja puhdistamisesta. Olemme laadukkaista pohjavesistä tunnettu tehokas, vastuullinen ja kasvava vesihuollon edelläkävijä.

 

TALOUSYKSIKKÖ

TOIMISTOHARJOITTELIJA

Haemme toimistollemme kesälomien ajaksi toimistoharjoittelijaa. Työhön kuuluu ostolaskujen käsittelyä, asiakaspalvelua sekä yleisiä toimistotehtäviä. Työn kesto on 2,5 kuukautta.

Toivomme hakijalta vähintään kaupallista peruskoulutusta, myös opintojen loppuvaiheessa olevat henkilöt huomioidaan.

Edellytämme hakijalta numerotarkkuutta, hyviä asiakaspalvelutaitoja, hyvää yhteistyökykyä ja nopeaa omaksumiskykyä uusiin asioihin.

Lisätietoja työstä antaa ensisijaisesti talous- ja henkilöstöpäällikkö Anu Heinonen, puh. 03 621 3705 arkisin klo 13.00 – 15.00.

Hakemukset tähän tehtävään vain seuraavan linkin kautta, sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan: https://ats.talentadore.com/apply/toimistoharjoittelija/DgKBEO

 

SUUNNITTELUYKSIKKÖ

SUUNNITTELUAVUSTAJA

Haemme suunnitteluyksikköön harjoittelijaa vesihuollon verkostotietojen kartoitusprojektiin 3 kuukauden ajaksi kesäkuusta elokuuhun. Aloitusajankohdasta on mahdollista neuvotella erikseen.

Työhön kuuluu vastata tonttijohtojen kartoitusprojektin käytännön maastoselvityksistä ja yhteenvetojen laatimisesta. Henkilö toimii työparina häntä avustavan kartoittaja harjoittelijan kanssa.

Hakijalta toivomme valmiuksia omatoimiseen työskentelyyn, kykyä kohdata asiakkaat ja reipasta otetta käytännön työhön. Tehtävän hoitaminen edellyttää B-ajokorttia sekä oman auton käyttömahdollisuutta. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvalta tekniikan koulutuslinjalta korkeakoulututkintoa tai käynnissä olevia korkeakouluopintoja. Tieturva 1-kortti katsotaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa ma ja ke klo 13-14 puhelimitse suunnitteluinsinööri Tiina Kudjoi puh. 03 6212037.

Hakemukset tähän tehtävään vain seuraavan linkin kautta, sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan: https://ats.talentadore.com/apply/suunnitteluavustaja/ZypLGy

 

KARTOITTAJA HARJOITTELIJA

Haemme suunnitteluyksikköön verkostotietojen kartoitusprojektiin harjoittelijaa 3 kuukauden ajaksi kesäkuusta elokuuhun. Aloitusajankohdasta on mahdollista neuvotella erikseen.

Työhön kuuluvat mm. toimia avustajana tonttijohtojen tutkimus- ja maastokartoitus hankkeessa. Henkilö toimii työparina suunnitteluavustajan kanssa.

Hakijalta edellytämme maanmittauksen perusteiden tuntemusta. Lisäksi toivomme valmiuksia omatoimiseen työskentelyyn ja reipasta otetta käytännön työhön. Maastomittauslaitteiston tuntemuksesta on apua työtehtävän hoitamisessa. Tieturva 1-kortti katsotaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa ma ja ke klo 13-14 puhelimitse suunnitteluinsinööri Tiina Kudjoi puh. 03 6212037.

Hakemukset tähän tehtävään vain seuraavan linkin kautta, sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan: https://ats.talentadore.com/apply/kartoittaja-harjoittelija/D43lYv

 

LAITOSYKSIKKÖ

LAITOSMIES

Haemme aktiivista ja vastuuntuntoista kesätyöntekijää Akaaseen. Kesätyöntekijän toimenkuvaan kuuluu jätevedenpumppaamoiden käyttö- ja kunnossapitotyöt. Työtehtävät voivat sisältää valittavan henkilön koulutuksen tai osaamisen mukaan myös muita laitosyksikön työtehtäviä.

Hakemamme henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias, sekä ammattikoulusta valmistunut tai vähintään 2 vuotta opiskellut tehtävään soveltuvalta alalta (esimerkiksi automaatioasentaja tai koneasentaja), tai soveltuvalta alalta AMK tai yliopisto opiskelija (esimerkiksi prosessi). Vaatimuksena on vähintään B-luokan ajokortti, jonka lisäksi C-luokan ajokortti katsotaan eduksi.

Työsuhde alkaa kesäkuussa ja työsuhteen kesto on 2,5 kuukautta. Työaika on arkisin klo 7:00-16:00.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 15.00 – 16.00 välisenä aikana kunnossapitoinsinööri Teemu Orava, puh. 03 621 3675.

Hakemukset tähän tehtävään vain seuraavan linkin kautta, sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan: https://ats.talentadore.com/apply/laitosmies/m7wpAr

 

SÄHKÖASENTAJA

Haemme kesätyöntekijää sähkö- ja automaatiokunnossapitoon liittyviin tarkastus- ja viankorjaustöihin.

Sovit joukkoomme, kun sinulla on
– Sähkö- tai automaatioalan koulutusta vähintään vuosi ja olet suuntautumassa sähkö- tai automaatiotekniikkaan
– Olet vastuuntuntoinen ja tulet toimeen ihmisten kanssa.

Työsuhde alkaa 3.6.2024 ja päättyy 2.8.2024. Työaika on arkisin klo 6:30-15:00.
Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 15.00 – 16.00 välisenä aikana sähkö- ja automaatioinsinööri Marko Syrjänen, puh. 03 621 3145.

Hakemukset tähän tehtävään vain seuraavan linkin kautta, sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan: https://ats.talentadore.com/apply/sahkoasentaja/8pWrVX

 

SIISTIJÄ

Haemme kesätyöntekijää Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle. Työhön kuuluu sosiaali-, valvomo- ja prosessitilojen siisteydestä huolehtinen.

Hakijalta toivomme oma-aloitteisuutta ja reipasta otetta käytännön työhön. Perehdytyksen jälkeen työskentely on itsenäistä ja omatoimista.

Työsuhde alkaa kesäkuun loppupuolella ja on kestoltaan 1,5 kk. Työn alkamiskohta sovitaan tarkemmin valitun henkilön kanssa. Työaika on arkisin klo 7-16 välillä.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 15.00 – 16.00 välisenä aikana käyttöinsinööri Marja Leimu, puh. 03 621 3703.

Hakemukset tähän tehtävään vain seuraavan linkin kautta, sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan: https://ats.talentadore.com/apply/siistija/ZvrBWJ

 

VESILAITOSTYÖNTEKIJÄ

Haemme kesätyöntekijää monipuolisiin puhdasvesilaitosten huolto- ja kunnossapitotöihin. Työhön kuuluu mm. käyttötarkkailua, prosessien seurantaa, käytettävien kemikaalien valmistuksesta ja syötöstä huolehtimista, vesinäytteiden ottamista sekä erilaisten puhdasvesilaitosten toimintaan liittyvien tietojen tallennusta. Henkilö toimii vakinaisten laitosmiesten työparina sekä lomatuuraajana.

Hakijalta toivomme valmiuksia omatoimiseen työskentelyyn ja reipasta otetta käytännön työhön. Tehtävän hoitaminen edellyttää B-ajokorttia ja voimassa olevaa vesityökorttia. Vesilaitospuolen opinnot ja aiempi työkokemus alalta katsotaan valinnassa eduksi.

Työsuhteen kesto 3 kk kesä-elokuussa, tarkka ajankohta sovitaan valittavan henkilön kanssa. Työaika on arkisin liukumalla klo 6.30-16.00 välillä.

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttöinsinööri Sanna Heinonen, puh. 03 621 3704.

Hakemukset tähän tehtävään vain seuraavan linkin kautta, sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan: https://ats.talentadore.com/apply/vesilaitostyontekija/ZQXeEx

 

VERKOSTOYKSIKKÖ

VERKOSTOASENTAJAHARJOITTELIJA

Etsimme motivoitunutta verkostoasentajaharjoittelijaa noin 2 kuukauden mittaiseen kesätyöhön Hämeenlinnan toimipisteeseemme. Harjoittelu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada arvokasta käytännön kokemusta vesihuoltoverkostojen kunnossapidosta, saneerauksesta ja asennustöistä.

Tehtävät:
• Osallistuminen vesihuoltoverkostojen kunnossapito-, saneeraus- ja asennustöihin
• Työskentely vakituisen verkostoasentajan työparina
• Mahdollisuus laajentaa osaamistaan monipuolisesti verkostotöiden parissa

Edellytykset:
• Vähintään 18 vuoden ikä
• B-ajokortti
• Tieturva 1 -kortti katsotaan eduksi

Tehtävä soveltuu erinomaisesti infrapuolen AMK-harjoitteluksi opintojen alkupuolella olevalle henkilölle tai rakennus- tai LVI-alan ammattikouluopiskelijalle. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden soveltaa oppimista käytännön työympäristössä ja laajentaa tietämystä vesihuoltoverkostojen hallinnasta.

Lisätietoja tehtävästä voi kysellä puhelimitse putkimestari Tomi Aarniolta puh. 03 621 2226

Hakemukset tähän tehtävään vain seuraavan linkin kautta, sähköpostitse emme ota hakemuksia vastaan: https://ats.talentadore.com/apply/verkostoasentajaharjoittelija/mBq1vW

 

Työsuhteissa noudatetaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta (AVAINTES). Hakemukset ainoastaan tehtävien kohdalla olevien linkkien kautta 11.2.2024 klo 23.59 mennessä.

Takaamme työntekijöillemme työehtosopimuksen (AVAINTES) mukaisen palkkauksen, asianmukaiset työvarusteet sekä autamme ja tuemme kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Noudatamme työehtosopimuksen ja lakien mukaisia määräyksiä sekä tarjoamme työntekijöillemme työterveyshuollon, lounasedun sekä muita henkilöstöetuja.