Kylmäkosken vesijohtoverkoston parantaminen

Kylmäkosken vesijohtoverkoston parantaminen

12.11.2019

HS-Vesi rakentaa uutta vesijohtoa Akaan Kylmäkoskella Arotien läheisyydessä sekä Kärpänkivenraitilla yhteensä noin 300 metriä. Työn tarkoituksena on parantaa vesihuollon toimintavarmuutta. Työt alkavat 12.11.2019 valmistelevilla töillä Arotien kohteessa. Varsinaisten rakennustöiden on määrä valmistua joulukuun puoleen väliin mennessä. Kaivutyön urakoitsijana toimii HS-Veden toimeksiannosta Kolmikaivin Oy.

Työt tehdään vesijohdon osalta auki kaivamalla. Olemassa olevat runkolinjat joudutaan kaivamaan osittain esiin ja uuden rakennettavan vesijohdon liitokset tehdään olemassa oleviin runkojohtoihin. Kun työ tehdään auki kaivamalla, tulee kaivutöistä väistämättä ajoittaista kulkuhaittaa urakka-alueen välittömässä läheisyydessä oleville kiinteistöille. Vesikatkoksista ja liikennehaitoista tiedotetaan alueen asukkaita tarkemmin työn edetessä. HS-Vesi pahoittelee työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Katso tarkemmat lisätiedot yhteystietoineen sekä ajantasaisimmat tiedot kaikista käynnissä olevista työkohteistamme työkohdekartalta.