Ojoisilla saneerataan kesällä

Ojoisilla saneerataan kesällä

20.03.2019

Hämeenlinnan kaupunki kunnostaa Killin- ja Kiiskintien sekä Peninpolun katurakenteita ja -valaistusta kesän 2019 aikana. Työt aiheuttavat haittaa alueen liikenteelle ja kiinteistöille. Kulku kiinteistöille pyritään mahdollistamaan, mutta tähän saattaa tulla lyhyitä katkoja, joista urakoitsija tiedottaa ko. kiinteistöjä erikseen. Työt suorittaa kilpailutuksella valittava urakoitsija. Saneerauksen aikana viemäröinti toimii keskeytyksittä, mutta veden jakeluun aiheutuu lyhyitä katkoja, joista myös tiedotamme kiinteistöjä etukäteen.

Saneeraustyön yhteydessä kadulle rakennetaan hulevesien erillisviemäröinti, johon kiinteistö voi liittyä työmaan aikana tai myöhemmin. Hulevesiliittymän käyttöönotosta on sovittava HS-Veden kanssa.

Vesihuoltoverkon (talous- ja jätevesi) toimintavarmuuden takaamiseksi uusimme runkolinjan saneerauksen yhteydessä myös katualueen tonttijohdot, mikäli niissä on iän, materiaalin tai toiminnan suhteen saneeraustarpeita. Vesihuoltoverkoston liittyjät ovat velvollisia osallistumaan tonttijohtojen saneeraustöiden kustannuksiin runkolinjan saneerauksen yhteydessä, vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 8.4 mukaisesti. Liittyjälle työstä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat sen mukaan, miten kiinteistön tonttijohdossa on saneeraustarpeita.

Pahoittelemme saneerauksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Katso tarkempi sijainti ja työalue työkohdekartaltamme.

Lisätietoja:

Annukka Soinola
työmaainsinööri
annukka.soinola@hsvesi.fi
p. 03 621 2705