Paasikiventien hulevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen

Paasikiventien hulevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen

29.08.2019

HS-Vesi aloittaa syyskuun alussa hulevesiviemärin rakentamisen ja päävesijohdon saneeraamisen Hämeensaaressa Paasikiventien läheisyydessä. Uutta hulevesiviemäriä ja vesijohtoa rakennetaan yhteensä noin 400 metriä. Hulevesiviemäri rakennetaan hulevesikapasiteetin lisäämiseksi, ja sen tarkoituksena on linja-autoaseman korttelin tulvaherkkyyden pienentäminen. Urakoitsijaksi kohteeseen on valittu Maanrakennus Jalo Oy.

Työmaan edetessä alueelle rakennetaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä sekä kevyelle liikenteelle että ajoneuvoliikenteelle. Työ aloitetaan Paasikiventien eteläpuoleiselta puistoalueelta.

Urakan on tarkoitus valmistua marraskuun 2019 loppuun mennessä.

HS-Vesi pahoittelee urakasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Katso tarkemmat lisätiedot yhteystietoineen sekä ajantasaisimmat tiedot kaikista käynnissä olevista työkohteistamme työkohdekartalta.