Paineviemärivuoto Hangasmäessä

Paineviemärivuoto Hangasmäessä

19.08.2020

HS-Veden verkostossa havaittiin 17.8. paineviemärin vuoto Hangasmäessä. Vuotokohta sijaitsee Tuuloksentien vieressä, Perä-Hätilän tien risteyksestä noin 300 metriä Eteläisten suuntaan.  Vuoto on alkanut 10.8. ja arvion mukaan jätevettä on valunut maastoon maksimissaan 2600 m3. HS-Vesi aloitti paineputkirikon korjaustyöt 17.8. ja putki saatiin korjattua saman päivän aikana. Maastoa on siivottu.

Jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi otettiin 19.8. vesinäytteitä Eteläistenjärvestä ja Otusojasta. Vuodon vaikutusta pohjaveteen aletaan myös selvittää. Pohjaveteen liittyvistä selvityksistä tiedotetaan selvitysten valmistuttua.

Alkuperäinen tiedote 19.8. (hameenlinna.fi)

 

Päivitys 21.8.

20.8. valmistuivat vesinäytteistä tutkitut ulosteperäiset bakteerit. Tulosten mukaan jätevesien vaikutukset olivat alapuolisella ojapisteellä selvät. Eteläistenjärven molemmissa näytteissä veden mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut toimenpiderajat.

Tulosten perusteella lisänäytteenoton tarve arvioidaan terveydensuojeluviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen kesken. Jäteveden vaikutusta arvioidaan tarkemmin, kun kaikki vesinäytteistä tutkittavat analyysit valmistuvat.

Pohjavesinäytteiden ottamista varten on laadittu näytteenottosuunnitelma. Suunnitelman mukainen näytteenotto on aloitettu.

Alkuperäinen tiedote 21.8. (hameenlinna.fi)

 

Päivitys 24.8.

Ensimmäinen kaivovesinäytetulos valmistui perjantaina 21.8. iltapäivällä. Yhden tuloksen perusteella arvioita pohjavesivaikutuksesta ei pystytä muodostamaan, mutta tuloksen perusteella jätevesivuodon vaikutus pohjaveteen on mahdollinen.

Viranomaispalvelut on arvoinut vuodon terveysvaikutuksia jätevesivuodon vaikutusalueella Hangasmäessä. Viranomaispalvelut on ollut yhteydessä kaikkiin oman kaivon varassa oleviin kiinteistöihin, joiden kaivoveden laatuun jätevesivuoto voi mahdollisesti vaikuttaa. Näiden kiinteistöjen omistajia on kehotettu keittämään juomavesi. Kaivovettä voi käyttää pesuvetenä.

Kaivovesinäytteenottoa jatketaan tiistaina 25.8. Maanantaina 24.8. otetaan lisää pintavesinäytteitä Hämeen ELY-keskuksen näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Jätevesipäästön merkittävimmät haitat liittyvät mahdollisiin suolistoperäisiin taudinaiheuttajiin. Taudinaiheuttajat tuhoutuvat ympäristössä ajan myötä.

Alkuperäinen tiedote 24.8. (hameenlinna.fi)

 

Lisätiedot

Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 5236772 tai paivi.linden@hameenlinna.fi

 

Jätevesivuotoon liittyvät lisätiedot

Toimitusjohtaja Jukka Meriluoto puh. 03 621 2280 tai jukka.meriluoto@hsvesi.fi

 

Päivitetty 27.8.2020 (lisätty linkki Hämeenlinnan kaupungin sivuilla olevaan tiedotteeseen 27.8.2020)