Pintakuivatuksen ja viemäriverkoston paikkatietopohjainen ristiin analysointi -hankkeen loppuraportti julkaistu

Pintakuivatuksen ja viemäriverkoston paikkatietopohjainen ristiin analysointi -hankkeen loppuraportti julkaistu

12.09.2022

HS-Vesi ja Hämeenlinnan kaupunki ovat toteuttaneet yhteishankkeen Ympäristöministeriön ja Etelä-Savon ELY-keskuksen teemaan osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hanke kuului teemaan Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen ja sen painopistealueeseen Viemäriylivuodot. Pintakuivatuksen ja viemäriverkoston paikkatietopohjainen ristiin analysointi -hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu ja luettavissa (ks. PDF-liite alla).

Hankkeelle myönnettiin 6 050 euron avustus. Avustukset kohdennetaan erityisesti hankkeisiin, joiden vaikuttavuus on todennettavissa luotettavalla monitoroinnilla. Myöntäminen perustui mm. arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta vesien hyvän tilan tavoitteeseen pääsemiseksi.