Poikkeamalupa Alajärven säännöstelyyn vesivarastojen varmistamiseksi

Poikkeamalupa Alajärven säännöstelyyn vesivarastojen varmistamiseksi

15.03.2023

Päivitys 23.5.2023:

Luvan mukainen poikkeama on päättynyt 9.4.2023 ja nyt toimitaan alkuperäisen luvan mukaisesti.

 

———– Alkuperäinen tiedote 15.3.2023:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt HS-Vedelle poikkeamaluvan Alajärven säännöstelyn tilapäiseen lupaehdoista poikkeamiseen kevään 2023 aikana koskien niin sanotun kevätkuopan ajankohtaa. Poikkeama alkaa tällä viikolla mikäli sulamistilanne pysyy ennustetunlaisena.

Poikkeamalupatarvetta on perusteltu sadantaennusteista sekä lumivesivarastotilanteesta nähtävissä olevalla riskillä. Kevätsulanta voi näiden valossa ajoittua tänä vuonna jo maaliskuulle, jolloin lupaehtojen mukaisen säännöstelyn tilanteessa sulamisvedet oltaisiin jouduttu ohijuoksuttamaan. Myönnetyllä poikkeamaluvalla saadaan suurempi varmuus Alajärven täyttämisestä kesäaikaiseen korkeuteen ja turvataan vedenhankintaa, sekä ehkäistään haittaa järven virkistyskäytölle ja ekologialle. Alajärven vesivarastolla on merkittävä vaikutus tekopohjaveden valmistuksessa ja seudun vesihuoltovarmuuden ylläpitämisessä.

Hämeen ELY-keskus puolsi poikkeamalupaa ja totesi, että keskimääräistä alhaisempaan lumen vesiarvoon ja mahdolliseen tavanomaista aikaisempaan lumien sulamiseen on hyvä varautua, jotta voidaan mahdollisimman hyvin turvata Alajärven täyttyminen kevätkuopan jälkeen.

Työkaluna ennusteiden seurantaan käytetään vesi.fi -palvelusta löytyvää asiantuntijan työpöytää.

Pääset seuraamaan vesi.fi-sivustolta päivittyviä upotteita Alajärven ja Katiskosken vedenkorkeuksista myös sivustoltamme täällä: https://hsvesi.fi/vesi-ja-vesihuolto/vedenhankinta-ja-kasittely/