Pro Vesihuolto -palkinto HS-Vedelle

Pro Vesihuolto -palkinto HS-Vedelle

16.05.2024

Pro Vesihuolto -palkinto on myönnetty HS-Veden verkosto- ja suunnitteluyksiköille HS-Veden verkosto-omaisuuden hallinnan kehittämisprojektille 2019-2023. Palkinto jaettiin 15.5.2024 Vesilaitosyhdistyksen järjestämillä Vesihuoltopäivillä Oulussa.

Pro vesihuolto -kunniamaininnalla palkitaan vuosittain hanke tai teko, joka edistää laadukasta ja innovatiivista vesihuoltoa sekä tukee alan positiivista kehitystä. Palkittavan vesihuoltoteon tulee olla sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävä. Palkintoa jaettaessa otetaan huomioon teon vaikuttavuus.

HS-Veden verkosto-omaisuuden hallinnan kehittämisprojektissa on käyty kokonaisvaltaisesti läpi koko verkosto-omaisuuden elinkaari ja rakennettu prosessit ja toiminnallisuudet aina kenttäoperaatioista johdon raportointiin. Projektin aikana on kehitetty laajasti ja kattavasti toimintaa mm. tietojen keruun, luokittelun ja dokumentoinnin, suunnittelun ja raportoinnin, projektinhallinnan, tietojärjestelmien ja omaisuuden hallinnan strategisten dokumenttien osalta. Kehittämistyön lopputuloksena toimiviksi todetut omaisuuden hallinnan työkalut ja prosessit ovat sujuvassa käytössä vesihuoltolaitoksen jokapäiväisessä työssä.

 

Palkinnon vastaanottivat suunnittelupäällikkö Jarno Laine ja toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

Ylempi kuva: VVY.