Sähköinen lomake perusmaksun määräytymisperusteena olevan huoneistomäärän oikaisua varten

Sähköinen lomake perusmaksun määräytymisperusteena olevan huoneistomäärän oikaisua varten

25.01.2022

HS-Veden perusmaksujen laskutusperusteena käytetään asuinkiinteistöissä 1.1.2022 alkaen käyttöpaikan huoneistojen lukumäärää.

Huoneistojen lukumäärät on saatu kuntien rakennus- ja huoneistorekistereistä. Näitä tietoja on täydennetty, kun laskutusperusteen muutosprojektin yhteydessä on huomattu korjaustarvetta esimerkiksi useamman kiinteistön alueelle ulottuvan käyttöpaikan kohdalla.

Mikäli käyttämämme huoneistomäärä on mielestänne virheellinen, pyydämme täyttämään sähköisen lomakkeen sekä liittämään yhtiöjärjestyksen tai muun virallisen dokumentin, jonka perusteella voimme huoneistomäärän todentaa. Sähköiseen lomakkeeseen pääset alla olevasta linkistä.