Suomalainen talousvesi on laadultaan erittäin hyvää

Suomalainen talousvesi on laadultaan erittäin hyvää

18.01.2022

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos kertoo tiedotteessaan, että Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää hyvin sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet.

Hämeenlinnan ja Hattulan alueelta vuonna 2020 otettujen vesinäytteiden tulokset täyttivät laatuvaatimukset ja -tavoitteet lukuun ottamatta yhtä vähäistä rautapitoisuuden ylitystä. Todennäköinen syy kohonneelle rautapitoisuudelle oli putkistoon kertynyt rautasakka. Verkoston huutelun jälkeen ylitystä ei enää mitattu.

Hämeenlinnan ja Hattulan vuoden 2020 talousvesinäytteiden tuloksista löytyy yhteenveto kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjasta (Kaura 18.5.2021 § 79).