Tehostettu vedenlaadun seuranta Sammon alueella päättyy

Tehostettu vedenlaadun seuranta Sammon alueella päättyy

22.02.2022

Sammon alueella pintaveden laatua on selvitetty joulukuun lopussa tapahtuneen jätevesivuodon jälkeen. Jätevesivuodon selvittämisen yhteydessä vesinäytteitä otettiin normaalin käytännön mukaisesti sekä vuodon vaikutusalueelta että vuodon yläpuolelta. Tuloksissa yllättävää olivat korkeat ulosteperäisten bakteerien määrät vuotokohdan yläpuolella. Jätevesivuodon vaikutusalueella bakteeripitoisuudet palautuivat nopeasti ojavesien tavanomaiselle pitoisuustasolle.

Hämeenlinnan Jyrätien tuntumassa 28.12.2021 tapahtuneen noin 187 m3:n jätevesivuodon vaikutuksia seurattiin vesinäytteiden avulla. 13.1. otetuissa näytteissä vuotokohdan yläpuolella havaittiin kohonneita ulosteperäisten bakteerien määriä, mikä viittasi toiseen päästöön. Selvitystä varten näytteitä otettiin vielä tammikuun lopulla ja helmikuun alussa. Vesinäytetulosten perusteella päästö ei ollut jatkuvaa ja päästön määrä oli vähäinen.

Bakteerien alkuperää alettiin selvittää HS-Veden tekemien verkostotarkastelujen ja näytteenoton avulla. Selvitysten perusteella saastelähde pystyttiin paikantamaan hulevesiviemäriin tulleeseen yksittäiseen vähäiseen jätevesipäästöön. Jätevesipäästön aiheuttanut virhe tullaan korjaamaan.

Hämeen ELY-keskus sekä Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto katsovat, että tilanne ei enää vaadi tehostettua viranomaisvalvontaa.

 

Lisätietoja antavat:

Hämeenlinnan kaupunki ympäristönsuojelu ympäristötarkastaja Petra Korkiakoski puh. 040 071 2830

Hämeenlinnan kaupunki ympäristöterveydenhuolto terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772

Hämeen ELY-keskus ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää puh. 0295 025 173

HS-Vesi verkostopäällikkö Ari Kaunisto puh. 03 621 3721