Toimitusjohtajan katsaus & vuosikertomus 2020 julkaistu

Toimitusjohtajan katsaus & vuosikertomus 2020 julkaistu

23.04.2021

Lue tästä toimitusjohtaja Jukka Meriluodon katsaus HS-Veden toimintavuoteen 2020 ja koko vuosikertomus alla olevasta linkistä.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Koronapandemia muutti monella tavalla arkeamme vuonna 2020. Heti maaliskuun puolen välin jälkeen perustettiin yhtiön sisäinen koronaryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida tarvittavia työ- ja suojausjärjestelyjä, tarpeita henkilöstön ohjeistukselle ja yleiselle koronatiedotukselle sekä seurata ja ennakoida välttämättömien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden saatavuuteen liittyviä ongelmia. Ryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana Teamsin välityksellä yhteensä 27 kertaa. Sama kokoontumisrytmi on jatkunut vuoden 2021 aikana.

Pandemian aikana yhtiön toimihenkilöt ovat olleet pääosin etätöissä. Kenttähenkilöstö on jaettu kahteen tai kolmeen työhöntuloportaaseen, jolla vältetään saman alan osaajien fyysisiä kontakteja sosiaalitiloissa työpäivän aikana. Tavoitteena on välttää yhden henkilön tartunnan aiheuttama joukkokaranteeni, joka halvaannuttaisi yhtiön toimintaa. Toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin. Operatiivinen toiminta on pysynyt normaalilla hyvällä tasolla ja investoinnit on kyetty toteuttamaan suunnitellun mukaisesti. Yhtiön historian suurin ympäristöinvestointi, Paroisten puhdistamon tehostamishanke, aloitettiin ja vesihuoltoverkostoja saneerattiin ennätyksellisen suurella euromäärällä.

Koronan seurauksena myös vesiyhtiö teki digiloikan. Esimerkiksi asiakaspalvelupisteiden sulkeminen joudutti sopimusprosessin sähköistämistä vesiyhtiössä. Liittymis- ja käyttösopimus on mahdollista tehdä ilman käyntiä ja/tai perinteistä kirjepostia. Verkosto-omaisuuden hallinnan tietojärjestelmätyökalujen vuosia kestänyt sisäinen kehitystyö saatiin valmiiksi ja tuotantokäyttöön kuluvalle vuodelle. Kehitetty ratkaisu on herättänyt runsaasti mielenkiintoa alan ammattipiireissä. Erilaisissa projekteissa kokoukset on hoidettu pääosin etäyhteyksillä fyysisen kokoontumisen sijasta. Käytäntö säästää aikaa ja resursseja ja tulee ilman muuta jatkumaan myös koronapandemian jälkeen. Etätyökalut ja niiden käyttö ovat tulleet kaikille yhtiön työntekijöille vuoden aikana tutuiksi.

Olemme myös oppineet sosiaalisten kontaktien merkityksen työyhteisössä. Työnjohto pelkästään etänä ei ole aina sujuvaa. Etätyö asettaa omat haasteensa mm. tiedonkululle, sillä sen kannalta tärkeitä satunnaisia kohtaamisia käytävillä tai lounastauoilla ei ole. Yhteisiä tapahtumia ei ole voitu järjestää ja etätöissä työyhteisön sosiaaliset kontaktit puuttuvat. Vaikka reilun vuoden jälkeen poikkeukselliset työjärjestelyt sujuvat jo rutiinilla, kaikki kuitenkin odottavat paluuta uuteen normaaliin; sopivassa määrin etätöitä ja etäpalavereja, mutta vastapainoksi myös yhteistä tekemistä toimipisteissä ilman työaikaportaita, kasvomaskeja, kokoontumisrajoituksia ja suojaetäisyyksiä.

Poikkeuksellinen vuosi edellytti yhtiön kaikilta työntekijöiltä joustavuutta ja vastuuntuntoa. Haasteista huolimatta onnistuimme yhteistyöllä pitämään toiminnan hyvällä tasolla. Kiitos hyvin sujuneesta vuodesta!

Jukka Meriluoto
toimitusjohtaja