Uintirajoitus Lehijärvellä Myllyojan suun läheisyydessä jatkuu

Uintirajoitus Lehijärvellä Myllyojan suun läheisyydessä jatkuu

20.01.2022

Hämeenlinnan viranomaispalvelut ohjeistaa edelleen välttämään uimista jätevesivuodon vaikutusalueella Kivisenojassa, Myllyojassa ja Lehijärvellä Myllyojan suun läheisyydessä, koska tilanteen selvittely on kesken ja korkeita ulosteperäisten bakteerien määriä on mitattu Myllyojasta Hämeenlinnan Jyrätien läheisyydessä.

Hämeenlinnan Jyrätien tuntumassa 28.12.2021 tapahtuneen noin 187 m3:n jätevesivuodon vaikutuksia on seurattu vesinäytteiden avulla. Viimeisimmät näytteet otettiin 13.1.2022. Tulosten perusteella ulosteperäisten bakteerien määrä on laskenut huomattavasti Myllyojassa Hämeen Härkätien jälkeen otetuissa näytepisteissä ja Lehijärvellä. Kesällä uimavesistä on mitattu samaa luokkaa olevia määriä ulosteperäisiä bakteereita kuin nyt Lehijärvellä Myllyojan suulla. Suuria ulostepäisten bakteerien pitoisuuksia oli kuitenkin edelleen Myllyojassa Jyrätien läheisyydessä. Tulokset edellyttävät lisäselvittelyä, koska heti vuodon jälkeen otetuissa näytteissä ulosteperäisiä bakteereita oli vain vähän vuodon yläpuolelta otetussa näytteessä ja nyt viimeisimmissä näytteissä korkeita bakteeripitoisuuksia mitattiin myös 28.12. tapahtuneen vuotokohdan yläpuolelta.

HS-Vesi on selvittänyt ulosteperäisten bakteerien alkuperää maastossa ja linjoilla tehtyjen tarkistusten sekä verkostosta ja pumppaamoilta kerääntyneiden seurantatietojen avulla. Selvityksissä ei ole löytynyt mitään sellaista, mikä selittäisi bakteeripitoisuuksien suuren määrän alkuperäisen ylivuodon yläpuolisella näytepisteellä. Tilanteen selvittämiseksi tarvitaan uusia vesinäytteitä, joita otetaan tällä viikolla.

Kalat tyypillisesti välttävät huonolaatuista ja vähähappista vettä, mitä jätevesi on. Lehijärveltä saaliiksi saatujen kalojen käyttö on mahdollista. Elintarvikkeina käytettävien kalojen käsittelyssä tulee kiinnittää huomiota hygieenisiin työskentelytapoihin. Kuolleet kalat ohjeistetaan toimittamaan Ruokavirastoon kuolinsyyn selvittämiseksi.

Hämeen ELY-keskus ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristöterveydenhuolto seuraavat tilannetta. Seurannan tuloksista tiedotetaan. Tulosten perusteella tilannetta arvioidaan uudelleen.

 

Lisätietoja antavat:

Hämeen ELY-keskus ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää puh. 0295 025 173

Hämeenlinnan kaupunki ympäristöterveydenhuolto terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772

HS-Vesi verkostopäällikkö Ari Kaunisto puh. 03 621 3721