Vedenkäyttörajoitukset poistuvat Lehijärveltä

Vedenkäyttörajoitukset poistuvat Lehijärveltä

27.01.2022

Lehijärvellä Myllyojan suulla ei ole mitattu kohonneita ulosteperäisten bakteerien määriä 13.1. ja 20.1. otetuissa näytteissä. Hämeenlinnan viranomaispalvelut ei näe enää perusteita rajoittaa uimista tai vedenkäyttöä Lehijärvellä. Lehijärveen laskevassa Myllyojassa ulosteperäisten bakteerien määrät olivat selvästi alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen ja palautuneet tavallisten ojavesien pitoisuustasolle. Näytetulosten perusteella Jyrätien jätevesivuodon vaikutusta ei ole enää havaittavissa. Tulosten perusteella löytyi kuitenkin yksi uusi selvitystä vaativa kohonnut bakteeripitoisuus Sammonojaan laskevan huleveden purkuputken näytteestä.

Hämeenlinnan Jyrätien tuntumassa 28.12.2021 tapahtuneen noin 187 m3:n jätevesivuodon vaikutuksia on seurattu vesinäytteiden avulla. 13.1. otetuissa näytteissä vuotokohdan yläpuolella havaittiin kohonneita ulosteperäisten bakteerien määriä, minkä perusteella näytteenottoa laajennettiin Jyrätien jätevesivuon yläpuolisiin alueisiin. Viimeisimmät näytteet otettiin 20.1. Lehijärvestä, Myllyojasta, Sammonojasta ja HS-Veden hulevesien purkuputkista. Viimeisimpien tulosten perusteella korkeita bakteeripitoisuuksia oli enää yhdessä Sammonojaan laskevassa huleveden purkuputkessa. Tulokset viittaavat pieneen päästöön, jota tulee selvittää mahdollisen saastelähteen löytämiseksi.

HS-Veden tähänastisissa selvityksissä ei ole löytynyt selitystä Sammonojasta havaituille kohonneille bakteeripitoisuuksille. Tilanteen seuraamista varten tullaan laatimaan näytteenottosuunnitelma. HS-Vesi tulee omalta osaltaan jatkamaan selvittelyjä.

Hämeen ELY-keskus sekä Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto seuraavat tilannetta. Tulosten perusteella tilannetta arvioidaan uudelleen. Seurannan tuloksista tiedotetaan.

 

Lisätietoja antavat:

Hämeen ELY-keskus ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää puh. 0295 025 173

Hämeenlinnan kaupunki ympäristöterveydenhuolto terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772

HS-Vesi verkostopäällikkö Ari Kaunisto puh. 03 621 3721