Vedenotto palovesiasemasta tai palopostista

Vedenotto palovesiasemasta tai palopostista

20.01.2021

Äkilliset vedenotot voivat aiheuttaa laajoja häiriöitä vesijohtoverkostossa. Usein äkillinen ja voimakas vedenotto laskee painetta siten, että varsinkin verkoston latvaosien ja korkeammalla sijaitsevien vedenkäyttöpaikkojen veden saatavuus häiriintyy aiheuttaen vedenjakelun katkoksia asiakkaille. Virtauksen kasvaminen tai virtaussuunnan muutos irrottaa putkistosta sakkaumaa ja täten vesi värjäytyy ruskeaksi.

Vedenottoon palovesiasemasta tai -postista on oltava HS-Veden myöntämä lupa. Ilmoittamattomat äkilliset vedenotot näkyvät vesilaitoksella selittämättöminä automaation hälytyksinä ja vesijohtovuotojen kaltaisina kulutusmittausten suurentumisina. On tärkeää, että vuoropuhelu vedenottajan ja vesilaitoksen välillä toimii, jos vedenotto on luonteeltaan erityisen voimakasta esim. vesilähdemittaukset ja sammutusvedenotot. Muut vedenotot tulisi suorittaa siten, että edellä mainituilta häiriöiltä vältytään esim. kenttien jäädytykset ja vesisäiliöiden täyttämiset.

Vedenottopisteen palopostia tai -vesiasemaa ei saa koskaan kääntää nopeasti auki. Tyypillisestä palopostista saa enimmillään vettä noin 15 litraa sekunnissa, joka jo aiheuttaa vakavia häiriöitä verkostossa. Palovesiasemasta enimmäismäärä voi olla 50 litraakin sekunnissa.

Muu kuin erikseen sovittu vedenotto tulee aloittaa rauhallisesti ja se saa olla enintään 3–4 litraa sekunnissa. Tämä tarkoittaa 1000 litran säiliön täyttymistä noin 5 minuutissa. Myös rauhallinen vedenoton lopettaminen on hyvä tapa, jotta ongelmilta vältytään.

Vedenottajien toimintaa seurataan ja tarvittaessa luvattoman voimakkaisiin vedenottoihin puututaan.