Vesihuoltoverkostoon liittymättömien liittymisvelvollisuus

Vesihuoltoverkostoon liittymättömien liittymisvelvollisuus

02.10.2023

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaisesti vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä alueella olevaan vesihuoltoverkostoon.

HS-Vesi ja sen omistajakunnat lähestyvät kirjeitse niitä toiminta-alueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet olemassa olevaan vesihuoltoon ja pyytää kiinteistön omistajia esitietolomakkeen täyttämällä ilmoittamaan miten kiinteistön liittymisvelvollisuusasian kanssa on tarkoitus edetä.

Vaihtoehtoina on joko toteuttaa liittyminen verkostoon, hakea vapautusta verkostoon liittymisestä ympäristönsuojeluviranomaiselta tai osoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, että kiinteistö täyttää vesihuoltolain 10 § mukaiset lievennyksen ehdot.