Luukkaankadun vesihuollon saneeraus 2023–2024

 

HS-Vesi saneeraa Hämeenlinnassa Luukkaankadun ja Puusepäntien vesihuoltoa yllä olevan kartan mukaisella osuudella tämän ja ensi vuoden aikana. Koko aluesaneeraushankkeen laajuus kattaa nykyisen vesijohto- ja jätevesiverkoston saneeraamisen n. 530 m matkalta auki kaivaen uuteen sijaintiin. Suurin osa rakentamisesta sijoittuu Luukkaankadun katualueelle. Lisäksi rakennetaan osalle kiinteistöjä uudet tonttijohdot pääosin kiinteistöjen alueille, ko. kiinteistöihin on oltu yhteydessä.

Kilpailutuksen perusteella hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Vesihaka Oy.

 

Urakka-aika

5.6.2023 – 31.10.2024

 

Tilapäisjärjestelyt

Työt aiheuttavat haittaa alueen liikenteelle kaduilla ja kiinteistöille. Kulku kiinteistöille pyritään mahdollistamaan, mutta tähän saattaa tulla lyhyitä katkoja, joista urakoitsija tiedottaa etukäteen ko. kiinteistöjä.

Saneerauksen aikana viemäröinti toimii keskeytyksittä, mutta vedenjakeluun aiheutuu lyhyitä katkoja, joista tiedotetaan kiinteistöjä etukäteen. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat vesijohdon saneerausalueella, tullaan työnaikaisesti liittämään väliaikaiseen vedenjakeluun. Liitos tehdään ensisijaisesti kiinteistön vesimittarille.

Huomioittehan, että mahdollisista suunnittelemattomista häiriöistä tiedotamme tekstiviestipalvelulla.

HS-Vesi pahoittelee työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa

HS-Vesi, työmaavalvoja, Miika Laakso, puh. 03 621 3149, miika.laakso@hsvesi.fi

Vesihaka Oy, vastaava työnjohtaja, Mika Mustonen, 041 731 4537, mika.mustonen@vesihaka.fi